American Conversational English

ศึกษาหลักสูตร American Conversational Englishที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในฐานะที่คุณเป็นนักศึกษาชาวต่างชาติ คุณสามารถเลือกทำการศึกษาในโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยชื่อดังที่เปิดสอนหลักสูตร American Conversational Englishที่ดีที่สุดแห่งใดก็ได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา

กรุณาคลิกบนแผนที่ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่อยู่ข้างล่าง เพื่อค้นหาโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่คุณต้องการไปทำการศึกษา หรือทำการศึกษาพื้นที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เลย


Illinois

University of Illinois at Chicago

เกี่ยวกับ University of Illinois แห่ง Chicago มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ชิคาโก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยสาธารณะของชิคาโก ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นนำ 70 แห่งจาก U.S. News และ World Report มีการพูดคุย ...

  • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • ภาคฤดูร้อน
  • ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
  • Online

Texas

University of Texas at Austin The English Language Center

เหตุผลที่คุณควรเลือกศึกษาที่ UT Austin หลักสูตรการศึกษา ศูนย์ภาษาอังกฤษมีโปรแกรมภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดที่เป็นเอกลักษณ์สองโปรแกรม หลักสูตร ENGLISH LANGUAGE PROGRAM (ELP) หลักสูตรนี้ม ...

  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
  • ภาคฤดูร้อน

บริการต่างๆของนักศึกษา