การเรียนเกษตรศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา

Woman performing a medical check on a farm animal

Want to be matched with Agriculture and Veterinary Medicine programs?

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.
Course Overview

การศึกษาระดับสูงด้านการเกษตรศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์ครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ และตระเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จในด้านต่าง ๆ เช่น การขายผลิตภัณฑ์การเกษตร อีคอมเมิร์ซ การจัดการธุรกิจ การให้คำปรึกษา และแม้แต่งานในอุตสาหกรรมสุขภาพสัตว์ สร้างความแตกต่างในสภาพความเป็นอยู่ของเราและชีวิตของสัตว์ด้วยการสร้างแนวทางการทำฟาร์มแบบยั่งยืน ซึ่งเสริมสร้างชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้

เกษตรศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์เป็นของที่อยู่คู่กัน การเกษตรมุ่งเน้นไปที่การสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีขึ้นสำหรับการผลิตอาหาร ในขณะที่สัตวแพทยศาสตร์นั้นจะได้รับอิทธิพลจากแนวทางปฏิบัติดังกล่าว การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งจะทำให้คุณมีโอกาสเพิ่มประสบการณ์ชีวิตและประสบการณ์การเดินทางไปทั่วโลก ทำงานกับสัตว์ชนิดต่าง ๆ และมีส่วนช่วยสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน

วิชาที่คุณสามารถเลือกศึกษาในสาขาวิชาเหล่านี้ได้แก่:

  • เกษตรศาสตร์
  • พืชศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • การจัดการฟาร์ม
  • สรีรวิทยาและกายวิภาคของสัตว์

ดูโรงเรียนเหล่านี้

โรงเรียนเด่น

Other Courses

Subscribe to get the latest from Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา