การเรียนด้านการดูแลส่วนบุคคลและการออกกำลังกายในสหรัฐอเมริกา

Woman standing in front of a conference table

ต้องการที่จะจับคู่กับโปรแกรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ?

แจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการอะไร เพื่อให้เราสามารถหาโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Call to action background image. Decorative.
การศึกษาด้านการดูแลส่วนบุคคลและการออกกำลังกายของอเมริกานั้นเป็นการลงทุนในการใช้ชีวิตและการส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออุตสาหกรรมการออกกำลังกายนั้นมีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและกำลังมองหาวิธีใหม่ ๆ ในการปรับปรุงไลฟ์สไตล์ของผู้คนผ่านโภชนาการ การออกกำลังกาย และวิธีการเฉพาะต่าง ๆ เมื่อคุณเข้าเรียนในสาขาวิชานี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการส่งเสริมสุขภาพ และแม้กระทั่งวิธีการจูงใจลูกค้าของคุณ

การดูแลส่วนบุคคลและการออกกำลังกายจะเน้นการดูแลเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ เมื่อเราพิจารณาความหมายของแต่ละสาขาวิชาเหล่านี้ เรามักจะเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้กับลักษณะทางกายภาพ อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็ว ๆ นี้การดูแลส่วนบุคคลนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีด้วย การดูแลสภาพจิตใจนั้นมีความสำคัญพอ ๆ กับการดูแลสภาพร่างกาย และอาชีพของทั้งสองสาขานี้จะเป็นการสอนคุณให้เข้าใจถึงความสมดุลระหว่างสุขภาพจิตและสภาพร่างกาย คุณสามารถทำงานด้านการดูแลส่วนบุคคลและการออกกำลังกายในอาชีพต่าง ๆ ได้ เช่น ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล นักโภชนาการ และอื่น ๆ

หลักสูตรทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพด้านการดูแลส่วนบุคคลและการออกกำลังกายได้แก่:

  • วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
  • กายวิภาคศาสตร์
  • จิตวิทยา
  • โภชนาการ
  • สรีรวิทยาการกีฬา


ดูโรงเรียนเหล่านี้

หลักสูตรที่แนะนำ

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term
หลักสูตรอื่นๆ

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา