การเรียนด้านการดูแลส่วนบุคคลและการออกกำลังกายในสหรัฐอเมริกา

Woman standing in front of a conference table

Want to be matched with English Language Courses programs?

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.
Course Overview

การศึกษาด้านการดูแลส่วนบุคคลและการออกกำลังกายของอเมริกานั้นเป็นการลงทุนในการใช้ชีวิตและการส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออุตสาหกรรมการออกกำลังกายนั้นมีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและกำลังมองหาวิธีใหม่ ๆ ในการปรับปรุงไลฟ์สไตล์ของผู้คนผ่านโภชนาการ การออกกำลังกาย และวิธีการเฉพาะต่าง ๆ เมื่อคุณเข้าเรียนในสาขาวิชานี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการส่งเสริมสุขภาพ และแม้กระทั่งวิธีการจูงใจลูกค้าของคุณ

การดูแลส่วนบุคคลและการออกกำลังกายจะเน้นการดูแลเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ เมื่อเราพิจารณาความหมายของแต่ละสาขาวิชาเหล่านี้ เรามักจะเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้กับลักษณะทางกายภาพ อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็ว ๆ นี้การดูแลส่วนบุคคลนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีด้วย การดูแลสภาพจิตใจนั้นมีความสำคัญพอ ๆ กับการดูแลสภาพร่างกาย และอาชีพของทั้งสองสาขานี้จะเป็นการสอนคุณให้เข้าใจถึงความสมดุลระหว่างสุขภาพจิตและสภาพร่างกาย คุณสามารถทำงานด้านการดูแลส่วนบุคคลและการออกกำลังกายในอาชีพต่าง ๆ ได้ เช่น ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล นักโภชนาการ และอื่น ๆ

หลักสูตรทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพด้านการดูแลส่วนบุคคลและการออกกำลังกายได้แก่:

  • วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
  • กายวิภาคศาสตร์
  • จิตวิทยา
  • โภชนาการ
  • สรีรวิทยาการกีฬา

ดูโรงเรียนเหล่านี้

โรงเรียนเด่น

Other Courses

Subscribe to get the latest from Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา