Berkeley Global - Berkeley Global - Study in the USA Berkeley CA

Berkeley Global

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่

 • ค่าเล่าเรียน

  $15,000—$20,000 ภาคการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  มหาวิทยาลัย

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่

 • หลักสูตรยอดฮิต

  บริหารธุรกิจ, ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ, กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  WASC

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์

 • คะแนนสอบ

  TOEFL: 90+, การทดสอบ IELTS: Band 7+, DAAD: C2, ELS: Level 113

 • สื่อสังคม

มหาวิทยาลัย UC Berkeley หลักสูตร Global Online และ Study-Abroad

สวัสดีจากเมือง Berkeley

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัย UC Berkeley ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งระดับโลก เราภูมิใจในความสำเร็จนี้เนื่องจากภารกิจของเราคือการเสนอการศึกษาระดับโลกให้แก่ชุมชนนักศึกษาทั่วโลก:

 • นักศึกษาจำนวน 24% หรือ 10,000 คนของเรามาจากต่างประเทศ

 • พวกเขามาจาก 92 ประเทศทั่วโลก

หลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของเราถูกสอนโดยคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงผู้คอยเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกาามีความคิดเห็นเกี่ยวกับโลกในรูปแบบใหม่ มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้กับเมือง San Francisco และเมือง Silicon Valley จึงช่วยทำให้คุณสามารถเข้าถึงศูนย์กลางของเทคโนโลยีและนวัตกรรมของโลกได้อย่างง่ายดาย

ใช้ประโยชน์จากโอกาสในศูนย์จัดหางานของเรา ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมการฝึกงานอย่างมืออาชีพ การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาอาชีพ และอื่น ๆ อีกมากมาย!

 

หลักสูตรการศึกษาสำหรับผู้ประกอบอาชีพ—ทางเลือกทั้งเรียนออนไลน์และในห้องเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรของเรามีมาตรฐานตรงตามมาตรฐานทางวิชาการระดับสูงของมหาวิทยาลัย UC Berkeley และทำการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนผู้นำประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมที่สะสมมาหลายปีมาสอนทั้งในห้องเรียนและทางออนไลน์ คุณจะได้เรียนรู้ทักษะที่นำไปปฏิบัติได้จริงและสามารถนำไปใช้ในการทำงานในชีวิตจริงเพื่อสร้างความก้าวหน้าหรือเปลี่ยนเส้นทางอาชีพของคุณ

 • ทางเลือกการศึกษาระยะยาว–ทั้งแบบเต็มเวลา ตลอดภาคการศึกษา หรือตลอดปีการศึกษา (เปิดสอนทางออนไลน์แบบไม่เต็มเวลาด้วย!)
 • รับใบประกาศนียบัตรทางอาชีพหรืออนุปริญญา
 • การเรียนรู้ด้วยการทำโครงงาน
 • การเยี่ยมชมบริษัทต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในเมือง San Francisco และเมือง Silicon Valley
 • การสร้างเครือข่ายและการฝึกอบรม
 • การฝึกงาน
 • รับสิทธิ์ในการสมัครขอเข้ารับสิทธิ์การทำงานนอกมหาวิทยาลัย (Optional Practical Training) หลังจบการศึกษาสองภาคการศึกษา

สาขาวิชา

 • การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน (UX) และการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน (UI)
 • วิทยาการข้อมูล
 • การบริหารจัดการสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเริ่มต้นใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ
 • การบริหารโครงการและความคล่องตัว
 • การวิเคราะห์ทางการเงินของบริษัท
 • การจัดการการตลาดดิจิทัล
 • การบริหารและการจัดการธุรกิจ
 • การพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การจัดการผลิตภัณฑ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ global.berkeley.edu/professional

หลักสูตรสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย

ไม่ว่าคุณจะเลือกศึกษาในระยะเวลาเพียงหนึ่งภาคการศึกษาหรือหนึ่งปีการศึกษาคุณจะได้ทำการศึกษาในหลักสูตรที่หลากหลายภายในมหาวิทยาลัยตามข้อกำหนดการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและเพิ่มพูนทักษะทางภาษาอังกฤษของคุณ

หลักสูตร Berkeley Global Access (วิชาหลักทั้งหมด)

สำรวจหลักสูตรด้านวิชาการที่หลากหลายตามความสนใจของคุณ ทำการเลือกจากรายการชั้นเรียนต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางการศึกษาของคุณ

 

หลักสูตร Berkeley Haas Global Access (ธุรกิจ)

ทำการศึกษาที่สถาบันสอนธุรกิจของรัฐบาลที่ติดอันดับต้น ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมบริษัทต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในเมือง Silicon Valley และมีสิทธิ์ได้รับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติเสริม (Optional Practical Training)

 

 

หลักสูตร Berkeley Legal Studies Global Access (กฎหมาย)

ทำการศึกษาหนึ่งภาคที่โรงเรียนกฎหมายอันดับต้น ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มุ่งเน้นการสอนด้านพื้นฐานกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา การเป็นผู้ประกอบการ และการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ global.berkeley.edu

หลักสูตรการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลาย

เริ่มสะสมหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยแต่เนิ่น ๆ ในขณะที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรับหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัย

นักเรียนเกรด 10-12 (หรือผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) สามารถใช้เวลาเรียนในหลักสูตรออนไลน์ของ Berkeley ได้ถึง 12 ภาคการศึกษาในแต่ละเทอม ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกับที่นักศึกษาปริญญาตรีของเราเรียน!

 • เรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนของ Berkeley ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัลของเรา
 • เรียนรู้วิชาและฝึกฝนทักษะต่าง ๆ เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ของสหรัฐอเมริกา
 • สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้สู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูงและสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับเพื่อนร่วมชั้นของคุณ
 • ขอคำแนะนำและรับการฝึกสอนจากที่ปรึกษาและติวเตอร์นักเรียนเป็นการส่วนตัว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ global.berkeley.edu

สถานที่ตั้ง

เมือง Berkeley

เมือง Berkeley มีประชากรอาศัยอยู่จำนวน 121,000 คน เป็นเมืองที่คึกคัก มีตลาดเกษตรกรออร์แกนิกหลายแห่ง ร้านอาหารมากกว่า 350 ร้าน เส้นทางเดินป่าหลายเส้น และทัวร์เดินเท้ามากมาย

เมือง San Francisco

สำรวจหนึ่งในเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลก กระโดดขึ้นนั่งบนรถราง ไปซื้อของที่ Union Square ทานอาหารทะเลสด ๆ ใหม่ ๆ ที่ Fisherman's Wharf เล่นเกมเบสบอล หรือเที่ยวไปรอบ ๆ ย่านที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเรา

เมือง Silicon Valley

เมืองหลวงแห่งนวัตกรรมของโลก คุณจะพบบริษัทต่าง ๆ เช่น บริษัท Google บริษัท Apple บริษัท Facebook และบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกอื่น ๆ อีกมากมาย

เมือง Lake Tahoe

เป็นสถานที่ที่เหมาะที่สุดสำหรับการเล่นสกีและสโนว์บอร์ด สนุกกับกิจกรรมในทะเลสาบ หรือการเดินป่าในภูเขา

นอกจากนี้เรายังตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมือง Los Angeles และเมือง Las Vegas หากเดินทางโดยเครื่องบิน 

ที่พักอาศัย

การเลือกที่พักอาศัยขึ้นอยู่กับความสนใจ ความชอบ และงบประมาณของคุณ คุณสามารถเลือกอาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนท์ส่วนตัวหรือแชร์กับผู้อื่น หรืออาศัยอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์ ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ extension.berkeley.edu/international/housing 

บริการนักศึกษา

เรามีสำนักงานบริการนักศึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คุณ

เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของเรา คุณจะพบกับเพื่อนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ และได้รับตารางเวลาและข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ของคุณ คุณควรใช้ประโยชน์จากบริการที่หลากหลายของเราที่รวมถึง:

 • การสัมมนาผ่านเว็บก่อนที่คุณจะเดินทางมาถึง
 • บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ การประกันสุขภาพ และการขอวีซ่า
 • บริการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย
 • การฝึกอบรมข้ามวัฒนธรรม
 • กิจกรรมทางสังคม
 • ฝึกอบรมการเขียนเรซูเม่และการสัมภาษณ์งาน
 • การให้คำปรึกษาด้านการฝึกงาน อาชีพและ/หรือบัณฑิตวิทยาลัย

ภายในชั้นเรียน และการสำรวจเมืองที่สวยงามหลายแห่งของเรา

 

 

 

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Berkeley Global

Show More

Berkeley Global

Berkeley Global Access Programs
1995 University Avenue
Suite 200
Berkeley CA 94720
P: +1-510-642-2564
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • การบัญชี
 • การโฆษณา
 • เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สถิติประยุกต์
 • วิศวกรรมศาสตร์เชิงสถาปัตยกรรม
 • สถาปัตยกรรม
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
 • บริหารธุรกิจ
 • การวิเคราะห์ธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • การวิจัยทางด้านธุรกิจ
 • เซลล์และอณูชีววิทยา
 • วิศวกรรมเคมี
 • ฟิสิกส์เคมี
 • เคมี
 • การสื่อสาร
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • เศรษฐศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • กลศาสตร์วิศวกรรม
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • สิ่งแวดล้อม/การพัฒนา
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
 • การเงิน
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • การจัดการทั่วไป
 • พันธุศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ
 • ชีววิทยามนุษย์
 • การพัฒนาของมนุษย์และครอบครัวศึกษา
 • โภชนาการของมนุษย์
 • มนุษยศาสตร์-หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Prelaw)
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ฝึกงาน
 • วารสารศาสตร์
 • ภูมิสถาปัตยกรรม
 • กฎหมาย
 • ศิลปศาสตร์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การตลาด
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • การวิจัยการตลาด
 • บริหารธุรกิจ
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • การบริหารโครงการ
 • จิตวิทยา
 • การประชาสัมพันธ์
 • วิทยาศาสตร์
 • STEM
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • TOEFL and University Preparation
 • การวางแผนภาคและเมือง
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • หลักสูตรสะพาน
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • Intensive English as a Second Language
ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • บริหารธุรกิจ
 • ฝึกงาน
 • การตลาด
 • บริหารธุรกิจ
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • ฝึกงาน
 • การตลาด
2yr/Community College - 2+2 Programs
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • ฝึกงาน
 • การตลาด
ภาคฤดูร้อน
 • ฝึกงาน
โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน
 • ค่ายฤดูร้อน/หลักสูตรต่างๆ
 • หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยภาคฤดูร้อน
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย

Related Articles