Podcasts

การทำการศึกษาและการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแบบนักศึกษาชาวต่างชาตินั้นจะนำโอกาสที่ดีหลายอย่างเข้ามาสู่ชีวิตของท่าน แหล่งข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยท่านในการเตรียมพร้อมต่อการเดินทางในเส้นทางแห่งการศึกษาและท่านจะได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่สนุกสนานในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

ส่งเสริมเพื่อนนักศึกษา — เปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาส

ส่งเสริมเพื่อนนักศึกษา — เปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาส

Liberty Hombe เป็นนักเรียนเตรียมแพทย์ที่เกิดในซิมบับเว แต่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในวัยเด็กของเขาในแอฟริกาใต้ เขาเข้าเรียนที่ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมินนิโซตาในแมนคาโต และได้ก่อตั้งองค์กรนักศึกษาหลายแห่งที่ช่วยปรับปรุงชีวิตของนักศึกษาต่างชาติ วันนี้ คุณจะพบว่า Lib...

Category: Podcasts
January 10th, 2022
เรื่องราวของนักศึกษาต่างชาติ

เรื่องราวของนักศึกษาต่างชาติ

“เราตั้งเป้าหมายที่จะรวมผู้คนเข้าด้วยกัน เพื่อให้ซาบซึ้งและเข้าใจความแตกต่างของเราได้ดีขึ้น ในขณะที่ตระหนักถึงความคล้ายคลึงและความฝันร่วมกันของเรา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับผู้คน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรมากขึ้นสำหรับทุกคน ครั้งละหนึ่งเสี...

Outlook กับภารกิจ

Outlook กับภารกิจ

ตอนที่ 1: Pietro Rossini จากอิตาลีกำลังศึกษาปริญญาโทสาขาวารสารศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยบอสตัน

Category: Podcasts
November 7th, 2021

Subscribe to get the latest from Study in the USA

You can unsubscribe at any time.