การเรียนบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา

Smiling student sitting at a table

ต้องการจับคู่กับหลักสูตร MBA หรือไม่?

แจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการอะไร เพื่อให้เราสามารถหาโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Call to action background image. Decorative.
ปริญญา MBA เป็นเส้นทางสู่การทำความเข้าใจความซับซ้อนของการเป็นผู้นำธุรกิจ ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจะมอบทฤษฎีและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา และทำให้พวกเขาเป็นผู้นำธุรกิจที่ดีในอนาคตได้ โดยทั่วไปแล้ว นักศึกษาจะเรียนหลักสูตร MBA หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดก็ได้ โดยไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน

การมีปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจะให้โอกาสด้านอาชีพใหม่ ๆ มากมายแก่คุณ ซึ่งรวมถึงเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นด้วย สาขาวิชาบริหารธุรกิจมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า MBA ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากของธุรกิจที่ต้องการมีผู้นำใหม่ ๆ ปริญญา MBA จะช่วยให้คุณมีสิทธิ์ได้ตำแหน่งผู้บริหารในฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงการตลาด การเงิน การดำเนินธุรกิจ และอื่น ๆ อีกมากมาย

วิชาที่คุณสามารถเลือกศึกษาในหลักสูตร MBA ได้แก่:

  • การเงิน
  • การตลาด
  • การบริหาร
  • การดำเนินงาน
  • การบัญชี


ดูโรงเรียนเหล่านี้

หลักสูตรที่แนะนำ

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term
หลักสูตรอื่นๆ

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา