การเรียนบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา

Smiling student sitting at a table

Want to be matched with MBA programs?

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.
Course Overview

ปริญญา MBA เป็นเส้นทางสู่การทำความเข้าใจความซับซ้อนของการเป็นผู้นำธุรกิจ ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจะมอบทฤษฎีและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา และทำให้พวกเขาเป็นผู้นำธุรกิจที่ดีในอนาคตได้ โดยทั่วไปแล้ว นักศึกษาจะเรียนหลักสูตร MBA หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดก็ได้ โดยไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน

การมีปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจะให้โอกาสด้านอาชีพใหม่ ๆ มากมายแก่คุณ ซึ่งรวมถึงเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นด้วย สาขาวิชาบริหารธุรกิจมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า MBA ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากของธุรกิจที่ต้องการมีผู้นำใหม่ ๆ ปริญญา MBA จะช่วยให้คุณมีสิทธิ์ได้ตำแหน่งผู้บริหารในฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงการตลาด การเงิน การดำเนินธุรกิจ และอื่น ๆ อีกมากมาย

วิชาที่คุณสามารถเลือกศึกษาในหลักสูตร MBA ได้แก่:

  • การเงิน
  • การตลาด
  • การบริหาร
  • การดำเนินงาน
  • การบัญชี

ดูโรงเรียนเหล่านี้

โรงเรียนเด่น

Other Courses

Subscribe to get the latest from Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา