การเรียนสังคมศาสตร์และสื่อสารมวลชนในสหรัฐอเมริกา

Student staring a computer screen deep in thought

ต้องการที่จะจับคู่กับโปรแกรมสังคมศึกษาและสื่อ?

แจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการอะไร เพื่อให้เราสามารถหาโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Call to action background image. Decorative.
ในฐานะนักเรียนสาขาสังคมศาสตร์และสื่อสารมวลชน คุณจะเรียนรู้วิธีการมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ รวมถึงปัจจัยทางจิตวิทยา สังคมวิทยา และประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันนี้สื่อเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต ค้นพบวิธีที่ดีที่สุดในการใช้หลักสังคมศาสตร์และสื่อสารมวลชนเพื่อส่งเสริมธุรกิจของคุณไปพร้อม ๆ กับการศึกษาในสหรัฐอเมริกา

ปริญญาด้านสังคมศาสตร์และสื่อสารมวลชนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสังคมและต้องการถ่ายทอดความรู้นั้นให้แก่ผู้อื่น สำหรับงานที่คุณสามารถทำได้หากมีปริญญาตรีในสาขาสังคมศาสตร์และสื่อสารมวลชนได้แก่ สื่อ การตลาด การศึกษา วารสารศาสตร์ และอีกมากมาย!

วิชาที่คุณสามารถเลือกศึกษาในสาขาวิชาเหล่านี้ได้แก่:

  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมวิทยา
  • ประวัติศาสตร์
  • มนุษยศาสตร์
  • การวางแผนสื่อ


ดูโรงเรียนเหล่านี้

หลักสูตรที่แนะนำ

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term
หลักสูตรอื่นๆ

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา