การเรียนสังคมศาสตร์และสื่อสารมวลชนในสหรัฐอเมริกา

Student staring a computer screen deep in thought

Want to be matched with Social Studies and Media programs?

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.
Course Overview

ในฐานะนักเรียนสาขาสังคมศาสตร์และสื่อสารมวลชน คุณจะเรียนรู้วิธีการมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ รวมถึงปัจจัยทางจิตวิทยา สังคมวิทยา และประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันนี้สื่อเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต ค้นพบวิธีที่ดีที่สุดในการใช้หลักสังคมศาสตร์และสื่อสารมวลชนเพื่อส่งเสริมธุรกิจของคุณไปพร้อม ๆ กับการศึกษาในสหรัฐอเมริกา

ปริญญาด้านสังคมศาสตร์และสื่อสารมวลชนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสังคมและต้องการถ่ายทอดความรู้นั้นให้แก่ผู้อื่น สำหรับงานที่คุณสามารถทำได้หากมีปริญญาตรีในสาขาสังคมศาสตร์และสื่อสารมวลชนได้แก่ สื่อ การตลาด การศึกษา วารสารศาสตร์ และอีกมากมาย!

วิชาที่คุณสามารถเลือกศึกษาในสาขาวิชาเหล่านี้ได้แก่:

  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมวิทยา
  • ประวัติศาสตร์
  • มนุษยศาสตร์
  • การวางแผนสื่อ

ดูโรงเรียนเหล่านี้

โรงเรียนเด่น

Other Courses

Subscribe to get the latest from Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา