การเรียนการจัดการและการบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา

Student raising her hand in a business class

Want to be matched with Business and Management programs?

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.
Course Overview

สาขาวิชาเอกการจัดการและการบริหารธุรกิจมีความจำเป็นสำหรับในแทบจะทุกสาขาอาชีพ และยังเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจหลักสำหรับบริษัทต่าง ๆ ในทุกอุตสาหกรรมอีกด้วย การเป็นผู้นำหมายถึงการเผชิญหน้ากับความท้าทายโดยตรง การค้นหาวิธีที่สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา และเป็นเสาหลักที่สมาชิกในทีมของคุณสามารถพึ่งพาได้

ในฐานะนักเรียนหลักสูตรการจัดการและการบริหารธุรกิจ คุณจะได้เรียนรู้ทฤษฎีการจัดการ โครงสร้างองค์กร การตลาด ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล และอื่น ๆ อีกมากมาย มหาวิทยาลัยหลายแห่งยังเปิดโอกาสให้คุณจำลองประสบการณ์จริงภายในห้องเรียนได้อีกด้วย หลักสูตรการบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกาจะทำให้คุณพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในด้านการตลาด การเงิน การบริหาร การขาย การบริการลูกค้า ทรัพยากรบุคคล และอื่น ๆ อีกมากมาย

วิชาที่คุณสามารถเลือกศึกษาในระดับปริญญาตรีได้แก่:

  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการและการบริหารองค์กร
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • การเงิน
  • ทรัพยากรมนุษย์
  • จริยธรรมทางธุรกิจ

ดูโรงเรียนเหล่านี้

โรงเรียนเด่น

Other Courses

Subscribe to get the latest from Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา