การเรียนวิศวกรรมศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา

Woman in hard hat with a clipboard

ต้องการที่จะจับคู่กับโปรแกรมวิศวกรรม?

แจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการอะไร เพื่อให้เราสามารถหาโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Call to action background image. Decorative.
วิศวกรรมศาสตร์นั้นอยู่คู่กับโลกแห่งการสร้างสรรค์ โดยมักจะได้รับการแบ่งออกเป็นสาขาวิชาย่อยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับโลกในปัจจุบันนี้ แม้ว่าวิศวกรรมศาสตร์นั้นจะแบ่งเป็นสาขาวิชาเฉพาะอีกมากมาย แต่สาขาวิชาที่มีมากที่สุดคือ งานโยธา เคมี ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหกรรม และซอฟต์แวร์

ปริญญาด้านวิศวกรรมศาสตร์นั้นมักถูกจัดหมวดหมู่ตามชื่อ ตัวอย่างเช่น เราจะเรียกวิศวกรที่ผู้สร้างซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ว่าวิศวกรซอฟต์แวร์ ตามหลักสูตรเฉพาะที่จัดทำขึ้นสำหรับสาขาย่อยนั้นโดยเฉพาะ ประเภทของปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ที่คุณเลือกเรียนจะนำคุณเข้าสู่งานในสาขาเฉพาะนั้น ๆ เนื่องจากทักษะหลายอย่างในสาขาวิชาย่อยต่างก็มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นของตนเอง

หลักสูตรที่คุณพบอาจจะแตกต่างกันไปตามสาขาย่อยที่คุณเลือก แต่ชั้นเรียนทั่วไปในสาขาทั่ว ๆ ได้แก่:

  • แคลคูลัส
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรม
  • ฟิสิกส์


ดูโรงเรียนเหล่านี้

หลักสูตรที่แนะนำ

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term
หลักสูตรอื่นๆ

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา