การเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์และไอทีในสหรัฐอเมริกา

Woman working on a laptop

Want to be matched with Computer Science and IT programs?

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.
Course Overview

วงการวิทยาการคอมพิวเตอร์และไอทีกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว คุณสามารถมองหาเส้นทางอาชีพหลากหลายแขนงได้ในวงการนี้ สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์และไอทีมากที่สุด ได้แก่ การเขียนโปรแกรม สารสนเทศ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ เทคโนโลยีคลาวด์ และอื่น ๆ อีกมากมาย วิชาเอกในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งสองหลักสูตรจะทำให้คุณมีชุดทักษะที่เหมาะกับสังคมยุคใหม่ของเรา

เมื่อโลกของเราต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น อาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และไอทีจะช่วยให้โลกก้าวไปข้างหน้า ตั้งแต่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปจนถึงการปกป้องทรัพย์สินทางดิจิทัล บริษัทเอกชนต่างก็พึ่งพาวงการวิทยาการคอมพิวเตอร์และไอทีที่ไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างธุรกิจของตัวเอง แต่ยังให้การสนับสนุนธุรกิจและองค์กรของพวกเขาอีกด้วย

วิชาที่คุณสามารถเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยอเมริกันได้แก่:

  • แคลคูลัส
  • อัลกอริทึม
  • โครงสร้างข้อมูล
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • การจัดการฐานข้อมูล

ดูโรงเรียนเหล่านี้

โรงเรียนเด่น

Other Courses

Subscribe to get the latest from Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา