Học tiếng Anh giao tiếp Mỹ tại Hoa Kỳ

Hình ảnh trang trí cho ngành học tiếng Anh đàm thoại Mỹ

Bạn muốn được phù hợp với các chương trình Tiếng Anh Đàm thoại của Mỹ?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Nghiên cứu về tiếng Anh đàm thoại của người Mỹ là một môn học tập trung vào việc phân tích ngôn ngữ được sử dụng trong các cuộc hội thoại hàng ngày giữa những người nói tiếng Anh bản ngữ ở Hoa Kỳ. Nó liên quan đến việc nghiên cứu từ vựng, ngữ pháp, cách phát âm, ngữ điệu và các khía cạnh văn hóa của tiếng Anh Mỹ trong các bối cảnh thông thường như các cuộc tụ họp xã hội, các cuộc họp không chính thức và các tương tác hàng ngày.

Lĩnh vực nghiên cứu này cũng liên quan đến việc khám phá sự khác biệt giữa ngôn ngữ chính thức và không chính thức, các biến thể trong phương ngữ và giọng vùng miền, và tác động của các yếu tố xã hội như giới tính, tuổi tác và dân tộc đối với việc sử dụng ngôn ngữ. Các học giả trong lĩnh vực này có thể sử dụng nhiều phương pháp thu thập dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như ghi âm và ghi hình các cuộc trò chuyện, khảo sát và phỏng vấn, để phân tích và hiểu các sắc thái của Tiếng Anh đàm thoại Mỹ.

Việc học tiếng Anh đàm thoại của người Mỹ rất quan trọng vì nhiều lý do, bao gồm cải thiện kỹ năng giao tiếp cho những người không phải là người bản ngữ, cung cấp hiểu biết sâu sắc về sự khác biệt và bản sắc văn hóa, đồng thời góp phần phát triển các phương pháp và tài liệu giảng dạy ngôn ngữ.

Học tiếng Anh giao tiếp Mỹ tại Hoa Kỳ

Nghiên cứu về tiếng Anh đàm thoại Mỹ bao gồm những gì?

 1. Từ vựng: Tiếng Anh đàm thoại Mỹ sử dụng nhiều từ vựng trang trọng có thể khác với ngôn ngữ trang trọng. Các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này có thể phân tích và phân loại từ vựng thông thường để xác định các chủ đề và mẫu phổ biến.
 2. Ngữ pháp: Ngữ pháp của Tiếng Anh Đàm thoại Mỹ cũng có thể khác với ngôn ngữ trang trọng, với các câu ngắn hơn, rút gọn, và việc sử dụng tiếng lóng và thành ngữ. Các học giả có thể nghiên cứu các quy tắc và quy ước về ngữ pháp tiếng Anh đàm thoại của người Mỹ để hiểu rõ hơn cách người bản ngữ sử dụng ngôn ngữ này trong các tương tác hàng ngày.
 3. Phát âm và ngữ điệu: Tiếng Anh đàm thoại Mỹ được đặc trưng bởi nhịp điệu, ngữ điệu và cách phát âm độc đáo. Các nhà nghiên cứu có thể sử dụng các công cụ như quang phổ để phân tích các tính năng này và xác định các mẫu trong các giọng và phương ngữ khác nhau.
 4. Văn hóa: Tiếng Anh đàm thoại của người Mỹ cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố văn hóa như giới tính, tuổi tác, dân tộc và tình trạng kinh tế xã hội. Các học giả trong lĩnh vực này có thể xem xét các yếu tố này ảnh hưởng như thế nào đến việc sử dụng ngôn ngữ, bao gồm việc sử dụng tiếng lóng, sự hài hước và tín hiệu xã hội.
 5. Phân tích diễn ngôn: Các học giả trong lĩnh vực này cũng có thể sử dụng các kỹ thuật phân tích diễn ngôn để kiểm tra cấu trúc, chức năng và ý nghĩa của các cuộc hội thoại bằng tiếng Anh đàm thoại Mỹ. Điều này có thể liên quan đến việc phân tích việc thay phiên nhau, thay đổi chủ đề và sử dụng phân kênh ngược để hiểu cách người nói quản lý các cuộc trò chuyện.

Nhìn chung, nghiên cứu về Tiếng Anh đàm thoại của người Mỹ liên quan đến cách tiếp cận đa ngành dựa trên ngôn ngữ học, xã hội học, tâm lý học và nhân chủng học để cung cấp sự hiểu biết toàn diện về cách người bản ngữ sử dụng ngôn ngữ trong các tương tác hàng ngày.

Lợi ích của việc học tiếng Anh đàm thoại Mỹ ở Mỹ là gì?

 1. Cải thiện giao tiếp: Đắm mình trong ngôn ngữ và văn hóa có thể dẫn đến những cải thiện đáng kể trong kỹ năng giao tiếp. Học sinh có thể thực hành sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống thực tế , điều này có thể nâng cao sự tự tin và lưu loát.
 2. Hiểu biết về văn hóa: Học tiếng Anh đàm thoại của người Mỹ tại Hoa Kỳ cũng có thể giúp bạn hiểu sâu hơn về văn hóa Mỹ , bao gồm các chuẩn mực xã hội, phong tục và giá trị. Điều này có thể dẫn đến giao tiếp đa văn hóa tốt hơn và tương tác có ý nghĩa hơn với người bản ngữ.
 3. Cơ hội nghề nghiệp: Thành thạo tiếng Anh đàm thoại Mỹ cũng có thể mở ra cơ hội nghề nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, kinh doanhdịch vụ xã hội . Điều này đặc biệt đúng đối với những người không phải là người bản ngữ, những người có thể cần giao tiếp với khách hàng hoặc đồng nghiệp người Mỹ.
 4. Phát triển cá nhân: Học tiếng Anh đàm thoại Mỹ cũng có thể là một trải nghiệm phát triển cá nhân quý giá. Nó có thể giúp các cá nhân phát triển sự đồng cảm, khả năng thích ứng và tầm nhìn rộng hơn về thế giới.
 5. Kết nối: Học tiếng Anh đàm thoại Mỹ ở Hoa Kỳ cũng có thể tạo cơ hộikết nối với các sinh viên, chuyên gia và học giả khác trong lĩnh vực này. Điều này có thể dẫn đến các kết nối và hợp tác có giá trị.

Nhìn chung, học tiếng Anh đàm thoại Mỹ ở Hoa Kỳ có thể mang lại nhiều lợi ích, bao gồm cải thiện kỹ năng giao tiếp, hiểu biết về văn hóa, cơ hội nghề nghiệp, phát triển cá nhân và kết nối mạng.

Học tiếng Anh giao tiếp Mỹ tại Hoa Kỳ

Những trường cao đẳng và đại học nào ở Hoa Kỳ có các chương trình Anh ngữ đàm thoại Hoa Kỳ mạnh?

 1. Đại học California, Los Angeles (UCLA) - Khoa Ngôn ngữ Ứng dụng: UCLA cung cấp chương trình Ngôn ngữ Ứng dụng với trọng tâm là Giảng dạy Tiếng Anh như Ngôn ngữ Thứ hai/Ngoại ngữ (TESL/TEFL) tập trung vào Tiếng Anh Đàm thoại của người Mỹ.
 2. Đại học Georgetown - Khoa Ngôn ngữ học: Khoa Ngôn ngữ học của Georgetown cung cấp một chương trình về Ngôn ngữ xã hội học và Phân tích Diễn ngôn, bao gồm các khóa học về Tiếng Anh Đàm thoại Mỹ.
 3. Đại học Pennsylvania - Khoa Giáo dục Sau đại học: Khoa Giáo dục Sau đại học của Đại học Pennsylvania cung cấp chương trình TESOL (Dạy tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác) bao gồm các khóa học bằng tiếng Anh đàm thoại của người Mỹ.
 4. Đại học California, Berkeley - Khoa Ngôn ngữ học: Khoa Ngôn ngữ học của UC Berkeley cung cấp một chương trình về Ngôn ngữ và Ngôn ngữ học bao gồm các khóa học về Tiếng Anh đàm thoại Mỹ và ngôn ngữ học xã hội.
 5. Đại học Michigan - Khoa Ngôn ngữ học: Khoa Ngôn ngữ học của Đại học Michigan cung cấp một chương trình về Ngôn ngữ học xã hội và Ngôn ngữ học giáo dục, bao gồm các khóa học về Tiếng Anh đàm thoại Mỹ.
 6. Đại học New York - Khoa Ngôn ngữ học: Khoa Ngôn ngữ học của NYU cung cấp một chương trình về Ngôn ngữ xã hội bao gồm các khóa học về Tiếng Anh đàm thoại Mỹ và phân tích diễn ngôn.
 7. Đại học Hawai'i tại Manoa - Khoa Nghiên cứu Ngôn ngữ Thứ hai: Khoa Nghiên cứu Ngôn ngữ Thứ hai của Đại học Hawai'i tại Manoa cung cấp chương trình TESOL bao gồm các khóa học về giảng dạy ngôn ngữ và tiếng Anh Đàm thoại Mỹ.

Các tổ chức này chỉ là một vài ví dụ trong số nhiều trường cao đẳng và đại học ở Hoa Kỳ cung cấp các chương trình mạnh về Tiếng Anh Đàm thoại Hoa Kỳ. Sinh viên tương lai nên nghiên cứu từng chương trình để xác định chương trình nào phù hợp nhất với nhu cầu và sở thích của họ.

Những trường cao đẳng cộng đồng nào có các chương trình tiếng Anh đàm thoại Mỹ mạnh mẽ?

 1. Cao đẳng Montgomery - Học viện Anh ngữ: Cao đẳng Montgomery ở Maryland cung cấp một Học viện Anh ngữ bao gồm các khóa học về Tiếng Anh Đàm thoại Mỹ, cũng như phát âm, từ vựng và ngữ pháp.
 2. Cao đẳng Santa Monica - Chương trình tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (ESL) : Cao đẳng Santa Monica ở California cung cấp một chương trình ESL bao gồm các khóa học về tiếng Anh đàm thoại Mỹ, nghe và nói, và phát âm.
 3. Cao đẳng Trung tâm Seattle - Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu : Cao đẳng Trung tâm Seattle ở Washington cung cấp một Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu bao gồm các khóa học về Tiếng Anh Đàm thoại của Mỹ, cũng như đọc và viết học thuật.
 4. Cao đẳng Miami Dade - Học viện Anh ngữ: Cao đẳng Miami Dade ở Florida cung cấp một Học viện Anh ngữ bao gồm các khóa học về Tiếng Anh đàm thoại Mỹ, phát âm và cách diễn đạt thành ngữ.
 5. Cao đẳng Cộng đồng Portland - Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu : Cao đẳng Cộng đồng Portland ở Oregon cung cấp Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu bao gồm các khóa học về Tiếng Anh Đàm thoại của Mỹ, cũng như kỹ năng nghe và nói học thuật.
 6. Cao đẳng cộng đồng Westchester - Chương trình tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (ESL): Cao đẳng cộng đồng Westchester ở New York cung cấp một chương trình ESL bao gồm các khóa học về tiếng Anh đàm thoại Mỹ, ngữ pháp và viết.
 7. Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia - Chương trình Tiếng Anh là Ngôn ngữ Thứ hai (ESL) : Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia cung cấp một chương trình ESL bao gồm các khóa học về Tiếng Anh Đàm thoại của Mỹ, cũng như đọc, viết và ngữ pháp.

Đây chỉ là một vài ví dụ về các trường cao đẳng cộng đồng ở Hoa Kỳ cung cấp các chương trình mạnh về Tiếng Anh Đàm thoại Hoa Kỳ. Đối với các trường đại học, sinh viên nên nghiên cứu từng chương trình để xác định chương trình nào phù hợp nhất với nhu cầu và sở thích của họ.

Học tiếng Anh giao tiếp Mỹ tại Hoa Kỳ

Tôi sẽ có những cơ hội nghề nghiệp nào sau khi học American Conversational English tại Mỹ?

 1. Giáo viên dạy tiếng Anh: Một trong những con đường sự nghiệp phổ biến nhất đối với những người đã học tiếng Anh đàm thoại ở Mỹ là dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Điều này có thể bao gồm làm việc trong một trường ngôn ngữ, cao đẳng cộng đồng hoặc đại học.
 2. Thông dịch viên/Biên dịch viên: Một lựa chọn khác là làm thông dịch viên hoặc biên dịch viên cho các công ty, cơ quan chính phủ hoặc tổ chức phi lợi nhuận. Điều này có thể liên quan đến việc phiên dịch các cuộc trò chuyện hoặc dịch tài liệu bằng văn bản từ tiếng Anh sang ngôn ngữ khác.
 3. Kinh doanh quốc tế: Học tiếng Anh đàm thoại của Mỹ cũng có thể hữu ích cho những ai quan tâm đến việc theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế . Điều này có thể bao gồm làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia, công ty xuất nhập khẩu hoặc cơ quan chính phủ.
 4. Dịch vụ xã hội: Những người có nền tảng tiếng Anh đàm thoại của Mỹ cũng có thể quan tâm đến việc theo đuổi sự nghiệp trong các dịch vụ xã hội, chẳng hạn như làm việc với dân nhập cư hoặc người tị nạn.
 5. Báo chí: Một lựa chọn khác là làm việc như một nhà báo hoặc phóng viên truyền thông. Điều này có thể liên quan đến việc đưa tin tức và sự kiện ở các quốc gia nói tiếng Anh hoặc làm việc cho một hãng tin tức xuất bản bằng tiếng Anh.
 6. Du lịch và Khách sạn: Những người có kỹ năng Tiếng Anh Đàm thoại Mỹ tốt cũng có thể rất phù hợp với nghề nghiệp trong ngành du lịch và khách sạn , bao gồm làm việc trong khách sạn, nhà hàng và đại lý du lịch.

Đây chỉ là một vài ví dụ trong số rất nhiều cơ hội nghề nghiệp dành cho những người đã học Tiếng Anh đàm thoại Mỹ ở Hoa Kỳ. Con đường sự nghiệp cụ thể sẽ phụ thuộc vào kỹ năng, sở thích và mục tiêu nghề nghiệp của từng cá nhân.Tìm Hiểu Các Trường

Chương trình đào tạo

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.