University of Texas at Austin
The English Language Center
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Texas เมือง Austin

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $1,000—$5,000 ภาคการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  ภาษาอังกฤษ/ ESL, ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ, ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  CEA, SACS

 • ประเภทของที่พัก

  อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม

เหตุผลที่คุณควรเลือกศึกษาที่ UT Austin

หลักสูตรการศึกษา

ศูนย์ภาษาอังกฤษมีโปรแกรมภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดที่เป็นเอกลักษณ์สองโปรแกรม

หลักสูตร ENGLISH LANGUAGE PROGRAM (ELP)

หลักสูตรนี้มีทั้งหมดเจ็ดระดับด้วยกัน ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับก้าวหน้า แต่ละระดับจะถูกแบ่งออกเป็นสี่คอร์ส ได้แก่ การฟัง/การพูด การเขียน การอ่าน/การสนทนา และไวยากรณ์/คำสำนวน หลักสูตร ELP ของเราจะช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาผู้ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตน เพื่อเหตุผลส่วนตัวหรือเหตุผลทางอาชีพ นักศึกษาสามารถเลือกทำการศึกษาแบบติวเข้มหรือแบบไม่เต็มเวลาได้ ขึ้นอยู่กับสถานภาพทางวีซ่าของพวกเขา

หลักสูตร ACADEMIC ENGLISH PROGRAM (AEP)

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว และกำลังเตรียมความพร้อมต่อการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาเอก หลักสูตร AEP มีทั้งหมดสี่ระดับ ตั้งแต่ระดับต่ำ-กลาง ระดับกลาง ระดับกลาง-สูง และระดับสูง การศึกษาหลักสูตร AEP จะเน้นทางด้าน การเขียนเชิงวิชาการ ไวยากรณ์และคำสำนวน การฟัง/การพูด และการอ่าน/การสนทนา ขนาดของชั้นเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ที่นักศึกษา 12 คนต่อหนึ่งชั้นเรียน

International Academy (Language Plus)

หลักสูตรภาคฤดูร้อนสี่สัปดาห์นี้ถูกออกแบบมาให้แก่นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษและประสบการณ์ในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Texas เมือง Austin นักศึกษาจะได้ทำการศึกษาด้านการสื่อสารด้วยวาจาและการเขียน รวมไปถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวินัยซึ่งมีหนึ่งในแปดเส้นทางได้แก่: การบัญชีวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมปิโตรเลียม จิตวิทยาด้านการศึกษา การฝึกอบรมครู ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม หรือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การศึกษาหลักสูตรนี้จะช่วยให้นักศึกษาชาวต่างชาติได้มีประสบการณ์ในด้านการค้นคว้าวิจัย และสามารถเข้าใช้ทรัพยากรแหล่งข้อมูล ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้ผ่านหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริง การแก้ปัญหา และการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้เข้าร่วมทัศนศึกษาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการ ร่วมทำกิจกรรมทางวัฒนธรรม และออกทัวร์ภายในรัฐ Texas อีกด้วย

หลักสูตรวิชาเลือก

นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาเลือกดังต่อไปนี้:

 • การทดสอบ TOEFL iBT
 • การทดสอบ IELTS
 • การทดสอบ GRE
 • การออกเสียง

วันที่และค่าใช้จ่าย

เซสชั่น/วันที่

หลักสูตร
สัปดาห์

AEP/ELP
แบบเร่งรัด

ELP แต่ละ
หลักสูตร

หลักสูตรวิชาเลือก
คอร์สต่าง ๆ

ภาคฤดูใบไม้ร่วง 2 ปี 2020

12 ตุลาคม – 4 ธันวาคม (หยุดวันที่ 26-27 พฤศจิกายน)

8

$2600

$650

$585/**$400

ฤดูใบไม้ผลิ ปีการศึกษา 2021
19 มกราคม - 10 พฤษภาคม (หยุดวันที่ 15-19 มีนาคม)

15

4,995 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

$1250

$585/*$400

ฤดูใบไม้ผลิที่ 1 ปีการศึกษา 2021
19 มกราคม - 12 มีนาคม

8

$2600

$650

$585/**$400

ฤดูใบไม้ผลิที่ 2 ปีการศึกษา 2021
15 มีนาคม - 10 พฤษภาคม

8

$2600

$650

$585/**$400

ภาคฤดูร้อนที่ 1 ปีการศึกษา 2021
1 มิถุนายน - 9 สิงหาคม

10

$3350

$840

$585/**$400

ภาคฤดูร้อนที่ 2 ปีการศึกษา 2021
1 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม

5

$1800

-----

-----

*ส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนหลักสูตรเร่งรัด
   ★ สำหรับ AEP ใช้ระยะเวลาทำการศึกษาภาคละ 5 สัปดาห์เท่านั้น นี่คือหลักสูตรเร่งรัดที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีที่เข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาที่ UT หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกาสำหรับภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงที่จะมาถึง ชั้นเรียนด้านการฟัง/การพูด และการอ่าน/การเขียนจะพบกันทุก ๆ วันจันทร์ - ศุกร์เวลา 09:00-13:00 น.

คณาจารย์:

อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันทุกคนมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา (Ph.D. 3 ท่าน และปริญญาโทอีก 28 ท่าน) พูดภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อยหนึ่งภาษา และมีประสบการณ์สอน เดินทาง หรืออาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกามาแล้ว อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษานานาชาติ โดยมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี นอกจากนี้ เรายังมีผู้ให้คะแนน TOEFL iBT และผู้สอบ IELTS หลายคนในคณะอาจารย์ของเราอีกด้วย

การให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่นักศึกษา

 • การทดสอบวัดระดับและงานปฐมนิเทศ
 • บัตรประจำตัวนักศึกษา
 • สิทธิในการเข้าใช้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
 • สิทธิในการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อีเมล และระบบการจัดการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
 • สิทธิในการใช้บริการศูนย์สุขภาพและศูนย์ให้คำปรึกษาแนะแนวของ UT
 • การให้คำปรึกษาทางวิชาการและการฝึกอบรม
 • การให้คำปรึกษาทางด้านการเข้าเมือง
 • จดหมายข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์
 • กิจกรรมทางสังคมประจำสัปดาห์ และการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ
 • โปรแกรมจับคู่สนทนา (PALS) และแวดวงภาษา
 • ได้รับส่วนลดในการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการทดสอบ
 • เสนอการทดสอบ TOEFL ที่ทางสถาบันจัดขึ้น
 • การจัดงานเลี้ยงในตอนท้ายของภาคการศึกษา

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ TEXAS เมือง AUSTIN

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Texas เมือง Austin (UT Austin) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปัจจุบัน UT Austin ติดอันดับหนึ่งใน 30 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก หลักสูตรการศึกษาที่มีชื่อเสียงโด่งดังของมหาวิทยาลัยได้แก่ ธุรกิจ ครุศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ กฎหมาย และเภสัชศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ UT Austin ยังติดอันดับหนึ่งในสาขาวิชาการบัญชีและประวัติศาสตร์ละตินอเมริกาอีกด้วย มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งใน 61 สมาชิกขององค์กร Aau ซึ่งเป็นองค์กรของมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำ UT Austin เป็นวิทยาเขตเรือธงของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Texas ทั้งหมด

นักศึกษาชาวต่างชาติของเรา

นักเรียนของเรามาจากกว่า 40 ประเทศเพื่อเรียนภาษาอังกฤษกับเราที่ศูนย์ภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับเมือง AUSTIN

เมือง Austin เป็นเมืองหลวงของรัฐ Texas มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นกันเอง สำหรับนักศึกษา มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม และเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา มีกิจกรรมหลายอย่างให้นักศึกษาทำ นอกจากนี้เมือง Austin ยังมีค่าครองชีพที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่น ๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เมือง Austin ถูกจัดอันดับอย่างต่อเนื่องให้เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตการทำงาน การพักผ่อนหย่อนใจ และถูกตัดสินให้เป็นหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ชีวิต เป็นสถานที่พักผ่อนที่ดีที่สุด เป็นเมืองที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี มีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม มีความทันสมัย และเป็นเมืองชั้นนำในการทำธุรกิจ

 

CEA
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: University of Texas at Austin
The English Language Center

Show More

University of Texas at Austin
The English Language Center

University of Texas at Austin
2400 Nueces Street
Austin TX 78705
P: 512-471-2480
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • American Conversational English
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาโท
 • ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • IELTS ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Intensive English as a Second Language
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • Teaching English as a Foreign Language
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • TOEFL and University Preparation
ภาคฤดูร้อน
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • การศึกษาผ่านทางออนไลน์/การศึกษาทางไกล
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน