University of Texas at Austin

The English Language Center

หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยการเรียนเจ็ดระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง โดยแต่ละระดับจะแบ่งออกเป็นสี่หลักสูตร: การฟัง/การพูด การเขียน การอ่าน/การสนทนา ไวยากรณ์/สำนวน ELP เตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยใน...

เหตุใดจึงต้องเรียนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Texas เมือง Austin

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตร ENGLISH LANGUAGE PROGRAM (ELP)

หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยการเรียนเจ็ดระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง โดยแต่ละระดับจะแบ่งออกเป็นสี่หลักสูตร: การฟัง/การพูด การเขียน การอ่าน/การสนทนา ไวยากรณ์/สำนวน ELP เตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษทั้งด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือเหตุผลด้านอาชีพ นักเรียนสามารถเลือกเรียนแบบเร่งรัดหรือนอกเวลาได้ตามสถานะวีซ่าของนักเรียน

หลักสูตร ACADEMIC ENGLISH PROGRAM (AEP)

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และกำลังเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก AEP มีการเรียนการสอนสี่ระดับ: ต่ำ-กลาง ระดับกลาง ระดับกลาง-สูง และระดับสูง หลักสูตรหลักของ AEP คือ การเขียนเชิงวิชาการ ไวยากรณ์ การฟัง/การพูด และการอ่าน/การสนทนา

International Academy (Language Plus)

International Academy เป็นโปรแกรมระยะสั้นที่ถูกออกแบบมาสำหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์ชีวิตที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Texas เมือง Austin โดยปกติแล้วเราจะมีภาคการศึกษาฤดูหนาว 2 สัปดาห์ และภาคการศึกษาฤดูร้อน 4 สัปดาห์ นักเรียนจะได้เรียนการสื่อสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร พร้อมกับหลักสูตรภาคบังคับ หลักสูตรวิชาการมาตรฐานที่เปิดสอนได้แก่ การบัญชี วิศวกรรม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก โดยอาจมีหลักสูตรเพิ่มเติมที่แตกต่างกันไปตามแต่ละภาคการศึกษา International Academy เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้สัมผัสกับการวิจัยของมหาวิทยาลัย ทรัพยากร ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติจริง การแก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้ นอกจากนี้นักเรียนจะได้เข้าร่วมการทัศนศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียน กิจกรรมทางวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในรัฐเท็กซัสนอกเวลาเรียนอีกด้วย

หลักสูตรวิชาเลือก

นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาเลือกดังต่อไปนี้:

 • การเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ TOEFL iBT
 • การเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ IELTS
 • การเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ GRE
 • การออกเสียง


ชั้นเรียนภายในวิทยาเขต

วันที่และค่าใช้จ่าย

เซสชั่น/วันที่

หลักสูตร
สัปดาห์

AEP/ELP
แบบเร่งรัด

ELP แต่ละ
หลักสูตร

หลักสูตรวิชาเลือก
คอร์สต่าง ๆ

ภาคฤดูใบไม้ร่วง 2023
14 สิงหาคม – 4 ธันวาคม

(หยุดวันที่ 4 กันยายน และ 20-24 พฤศจิกายน)

15

4,995 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

$1250

$585/★$400

ภาคฤดูใบไม้ร่วง I 2023
14 สิงหาคม – 6 ตุลาคม (หยุดวันที่ 4 กรกฎาคม)

8

$2600

$650

$585/★$400

ภาคฤดูใบไม้ผลิ 2024
8 มกราคม – 29 เมษายน
(หยุดวันที่ 15 มกราคม และ 18-22 มีนาคม)

15

4,995 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

$1250 $585/★$400

ภาคฤดูใบไม้ผลิ I 2024
8 มกราคม – 1 มีนาคม
(หยุดวันที่ 15 มกราคม)

8

$2600

$650

$585/★$400

ฤดูร้อน I 2024

20 พฤษภาคม – 29 กรกฎาคม
(หยุดวันที่ 27 พ.ค. 19 มิ.ย. และ 4 ก.ค.)

10

$3350

$840

$585/★$400

ฤดูร้อน II 2024★★

20 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม (หยุดวันที่ 4 ก.ค.)

5

$1800

---

---

★ ส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนหลักสูตรเร่งรัด AEP/ELP1
★★ สำหรับภาคการเรียน 5 สัปดาห์สำหรับ AEP เท่านั้น ซึ่งเป็นหลักสูตรเร่งรัดที่ถูกออกแบบมาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีที่เข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาที่ UT หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ของสหรัฐฯ สำหรับภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงที่กำลังจะมาถึง ชั้นเรียนฟัง/พูด และชั้นเรียนอ่าน/เขียน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-13.00 น.

คณาจารย์:

อาจารย์ผู้สอนของ English Language Centres ทุกท่านจบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พูดภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อยหนึ่งภาษา และเคยสอน เดินทาง หรืออาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา ผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการศึกษาระหว่างประเทศ โดยหลายท่านมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปี

การให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่นักศึกษา

 • การทดสอบวัดระดับและงานปฐมนิเทศ
 • บัตรประจำตัวนักศึกษา
 • สิทธิในการเข้าใช้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
 • สิทธิในการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อีเมล และระบบการจัดการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
 • สิทธิในการใช้บริการศูนย์สุขภาพและศูนย์ให้คำปรึกษาแนะแนวของ UT
 • สิทธิในการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนทั่วเมือง
 • การให้คำปรึกษาทางวิชาการและการฝึกอบรม
 • การให้คำปรึกษาทางด้านการเข้าเมือง
 • กิจกรรมทางสังคมประจำสัปดาห์ และการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ
 • การจัดงานเลี้ยงในตอนท้ายของภาคการศึกษา

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ TEXAS เมือง AUSTIN

เช่นเดียวกับรัฐที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Texas เมือง Austin ถือเป็นผู้นำที่กล้าหาญและทะเยอทะยาน ด้วยจำนวนนักศึกษาที่มีมากกว่า 51,000 คนและคณาจารย์ผู้สอน 3,000 คน และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในมหาวิทยาลัยท็อป 10 สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐในสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยท็อป 40 อันดับแรกของโลก เรามีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท็อป 10 มากกว่า 50 หลักสูตร ซึ่งมีทั้งหลักสูตรธุรกิจ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ กฎหมาย และเภสัชศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Texas เมือง Austin อยู่ในอันดับที่หนึ่งในด้านบัญชีและประวัติศาสตร์ละตินอเมริกา

เกี่ยวกับนักเรียนของเรา

นักเรียนของเรามาจากกว่า 40 ประเทศและเป็นตัวแทนของภาษาแม่เกือบ 20 ภาษา โดยเฉลี่ยในหนึ่งภาคการศึกษา

เกี่ยวกับเมือง AUSTIN

เมือง Austin เป็นเมืองหลวงของรัฐ Texas และติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองที่น่าอยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา เมืองออสตินปัจจุบันเป็นเมืองใหญ่อันดับ 11 ของสหรัฐฯ มีประชากรเกือบล้านคนอาศัยอยู่ในเขตเมือง 600 ตารางกิโลเมตร ความงามตามธรรมชาติของออสตินเปล่งประกายบนพื้นที่สีเขียวขนาด 17,000 เอเคอร์ (68 ตารางกิโลเมตร) สวนสาธารณะ 220 แห่ง และยังมีสถานที่มากมายสำหรับการว่ายน้ำ ขี่จักรยาน เดินป่า และกิจกรรมกลางแจ้งอื่น ๆ เมืองออสตินเป็นที่รู้จักในฐานะของ "เมืองหลวงแห่งดนตรีสดของโลก" เมืองออสตินมีสถานที่แสดงดนตรีสดมากกว่า 150 แห่งทั้งในเมืองและรอบ ๆ เมืองออสติน โดยเมืองนี้มีดนตรีทุกประเภทเท่าที่คุณจะจินตนาการได้


ติดต่อ University of Texas at Austin ตอนนี้

ค่าเล่าเรียน

$1,000—$5,000 ภาคการศึกษา

ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว

Afiiliation icon

สมาชิกภาพ

สาธารณะ

Top Programs icon

หลักสูตรเด่น

ภาษาอังกฤษ/ ESL, ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ, ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ

Type of school icon

ประเภทของโรงเรียน

หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ • ขนาดของโรงเรียน

  Large
 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  Co-ed
 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  No Affiliation
 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่
 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่
 • สถานที่ตั้ง

  เมือง
 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  เธ, สมาชิกของ EnglishUSA, SACS
 • ประเภทของที่พัก

  อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

แบ่งปัน
Austin TX
เยี่ยมชมเรา
2400 Nueces Street, Suite B Austin, TX

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา