University of Texas at Austin

The English Language Center

หลักสูตรนี้มีทั้งหมดเจ็ดระดับด้วยกัน ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับก้าวหน้า แต่ละระดับจะถูกแบ่งออกเป็นสี่คอร์ส ได้แก่ การฟัง/การพูด การเขียน การอ่าน/การสนทนา และไวยากรณ์/คำสำนวน หลักสูตร ELP ของเราจะช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใ...

เหตุผลที่คุณควรเลือกศึกษาที่ UT Austin

หลักสูตรการศึกษา

ศูนย์ภาษาอังกฤษมีโปรแกรมภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดที่เป็นเอกลักษณ์สองโปรแกรม

หลักสูตร ENGLISH LANGUAGE PROGRAM (ELP)

หลักสูตรนี้มีทั้งหมดเจ็ดระดับด้วยกัน ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับก้าวหน้า แต่ละระดับจะถูกแบ่งออกเป็นสี่คอร์ส ได้แก่ การฟัง/การพูด การเขียน การอ่าน/การสนทนา และไวยากรณ์/คำสำนวน หลักสูตร ELP ของเราจะช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาผู้ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตน เพื่อเหตุผลส่วนตัวหรือเหตุผลทางอาชีพ นักศึกษาสามารถเลือกทำการศึกษาแบบติวเข้มหรือแบบไม่เต็มเวลาได้ ขึ้นอยู่กับสถานภาพทางวีซ่าของพวกเขา

หลักสูตร ACADEMIC ENGLISH PROGRAM (AEP)

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว และกำลังเตรียมความพร้อมต่อการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาเอก หลักสูตร AEP มีทั้งหมดสี่ระดับ ตั้งแต่ระดับต่ำ-กลาง ระดับกลาง ระดับกลาง-สูง และระดับสูง การศึกษาหลักสูตร AEP จะเน้นทางด้าน การเขียนเชิงวิชาการ ไวยากรณ์และคำสำนวน การฟัง/การพูด และการอ่าน/การสนทนา ขนาดของชั้นเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ที่นักศึกษา 12 คนต่อหนึ่งชั้นเรียน

International Academy (Language Plus)

หลักสูตรภาคฤดูร้อนสี่สัปดาห์นี้ถูกออกแบบมาให้แก่นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษและประสบการณ์ในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Texas เมือง Austin นักศึกษาจะได้ทำการศึกษาด้านการสื่อสารด้วยวาจาและการเขียน รวมไปถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวินัยซึ่งมีหนึ่งในแปดเส้นทางได้แก่: การบัญชีวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมปิโตรเลียม จิตวิทยาด้านการศึกษา การฝึกอบรมครู ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม หรือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การศึกษาหลักสูตรนี้จะช่วยให้นักศึกษาชาวต่างชาติได้มีประสบการณ์ในด้านการค้นคว้าวิจัย และสามารถเข้าใช้ทรัพยากรแหล่งข้อมูล ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้ผ่านหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริง การแก้ปัญหา และการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้เข้าร่วมทัศนศึกษาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการ ร่วมทำกิจกรรมทางวัฒนธรรม และออกทัวร์ภายในรัฐ Texas อีกด้วย

หลักสูตรวิชาเลือก

นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาเลือกดังต่อไปนี้:

 • การทดสอบ TOEFL iBT
 • การทดสอบ IELTS
 • การทดสอบ GRE
 • การออกเสียง


ชั้นเรียนภายในวิทยาเขต

วันที่และค่าใช้จ่าย

เซสชั่น/วันที่

หลักสูตร
สัปดาห์

AEP/ELP
แบบเร่งรัด

ELP แต่ละ
หลักสูตร

หลักสูตรวิชาเลือก
คอร์สต่าง ๆ

ภาคฤดูใบไม้ผลิ 2022

18 มกราคม – 6 พฤษภาคม
(หยุดวันที่ 14 – 18 มีนาคม)

15

4,995 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

$1250

$585/★$400

ภาคฤดูใบไม้ผลิ 1 ปี 2022

18 มกราคม – 11 มีนาคม

8

$2600

$650

$585/★$400

ภาคฤดูใบไม้ผลิ 2 ปี 2022
14 มีนาคม – 6 พฤษภาคม

8

$2600

$650

$585/★$400

ภาคฤดูร้อน 2 ปี 2022
31 พฤษภาคม – 5 สิงหาคม (หยุดวันที่ 4 กรกฎาคม)

10

$3350

$840

$585/★$400

ภาคฤดูร้อน 2 ปี 2022★★
30 มิถุนายน – 5 สิงหาคม
(หยุดวันที่ 4 กรกฎาคม)

5

$1800

----

----

ภาคฤดูใบไม้ร่วง 2022
15 สิงหาคม – 5 ธันวาคม
(หยุดวันที่ 5 กันยายนและ 21 - 25 พฤศจิกายน)

15

4,995 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

$1250

$585/★$400

ภาคฤดูใบไม้ร่วง I ปี 2022
15 สิงหาคม – 7 ตุลาคม
(หยุดวันที่ 5 กันยายน)

8

$2600

$650

$585/★$400

ภาคฤดูใบไม้ผลิ 2023
3 มกราคม – 21 เมษายน
(หยุดวันที่ 16 มกราคมและ 13 - 17 มีนาคม)

15

4,995 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

$1250

$585/★$400

ภาคฤดูใบไม้ผลิ 1 ปี 2023
3 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ (หยุดวันที่ 16 มกราคม)

8

$2600

$650

$585/★$400

★ส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนหลักสูตรเร่งรัด AEP/ELP
★★ ใช้ระยะเวลาเรียนภาคละ 5 สัปดาห์เท่านั้นสำหรับนักเรียนหลักสูตร AEP ซึ่งเป็นหลักสูตรเร่งรัดที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีที่เข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาที่ UT หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกาในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงที่จะมาถึง ชั้นเรียนด้านการฟัง/การพูด และการอ่าน/การเขียนจะเรียนทุก ๆ วันจันทร์ - ศุกร์เวลา 09:00-13:00 น.

คณาจารย์:

อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันทุกคนมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา (Ph.D. 3 ท่าน และปริญญาโทอีก 28 ท่าน) พูดภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อยหนึ่งภาษา และมีประสบการณ์สอน เดินทาง หรืออาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกามาแล้ว อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษานานาชาติ โดยมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี นอกจากนี้ เรายังมีผู้ให้คะแนน TOEFL iBT และผู้สอบ IELTS หลายคนในคณะอาจารย์ของเราอีกด้วย

การให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่นักศึกษา

 • การทดสอบวัดระดับและงานปฐมนิเทศ
 • บัตรประจำตัวนักศึกษา
 • สิทธิในการเข้าใช้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
 • สิทธิในการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อีเมล และระบบการจัดการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
 • สิทธิในการใช้บริการศูนย์สุขภาพและศูนย์ให้คำปรึกษาแนะแนวของ UT
 • การให้คำปรึกษาทางวิชาการและการฝึกอบรม
 • การให้คำปรึกษาทางด้านการเข้าเมือง
 • จดหมายข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์
 • กิจกรรมทางสังคมประจำสัปดาห์ และการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ
 • โปรแกรมจับคู่สนทนา (PALS) และแวดวงภาษา
 • ได้รับส่วนลดในการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการทดสอบ
 • การจัดงานเลี้ยงในตอนท้ายของภาคการศึกษา

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ TEXAS เมือง AUSTIN

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Texas เมือง Austin (UT Austin) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปัจจุบัน UT Austin ติดอันดับหนึ่งใน 30 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก หลักสูตรการศึกษาที่มีชื่อเสียงโด่งดังของมหาวิทยาลัยได้แก่ ธุรกิจ ครุศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ กฎหมาย และเภสัชศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ UT Austin ยังติดอันดับหนึ่งในสาขาวิชาการบัญชีและประวัติศาสตร์ละตินอเมริกาอีกด้วย มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งใน 61 สมาชิกขององค์กร Aau ซึ่งเป็นองค์กรของมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำ UT Austin เป็นวิทยาเขตเรือธงของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Texas ทั้งหมด

นักศึกษาชาวต่างชาติของเรา

นักเรียนของเรามาจากกว่า 40 ประเทศเพื่อเรียนภาษาอังกฤษกับเราที่ศูนย์ภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับเมือง AUSTIN

เมือง Austin เป็นเมืองหลวงของรัฐ Texas มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นกันเอง สำหรับนักศึกษา มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม และเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา มีกิจกรรมหลายอย่างให้นักศึกษาทำ นอกจากนี้เมือง Austin ยังมีค่าครองชีพที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่น ๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เมือง Austin ถูกจัดอันดับอย่างต่อเนื่องให้เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตการทำงาน การพักผ่อนหย่อนใจ และถูกตัดสินให้เป็นหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ชีวิต เป็นสถานที่พักผ่อนที่ดีที่สุด เป็นเมืองที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี มีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม มีความทันสมัย และเป็นเมืองชั้นนำในการทำธุรกิจ


ติดต่อ University of Texas at Austin ตอนนี้

ค่าเล่าเรียน

$1,000—$5,000 ภาคการศึกษา

ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว

Afiiliation icon

สมาชิกภาพ

สาธารณะ

Top Programs icon

หลักสูตรเด่น

ภาษาอังกฤษ/ ESL, ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ, ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ

Type of school icon

ประเภทของโรงเรียน

หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ • ขนาดของโรงเรียน

  Large
 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  Co-ed
 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  No Affiliation
 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่
 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่
 • สถานที่ตั้ง

  เมือง
 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  เธ, สมาชิกของ EnglishUSA, SACS
 • ประเภทของที่พัก

  อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

แบ่งปัน
Austin TX
เยี่ยมชมเรา
2400 Nueces Street, Suite B Austin, TX

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา