การเรียนด้านสุขภาพและการแพทย์ในสหรัฐอเมริกา

Medical students dressed in scrubs receiving instruction

Want to be matched with Health and Medicine programs?

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.
Course Overview

การเรียนด้านสุขภาพและการแพทย์นั้นมุ่งเน้นไปที่การรักษาความเจ็บป่วย โรคภัย อาการโรคต่าง ๆ และท้ายที่สุดก็คือการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์และสัตว์ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่มีความมั่นคงและมีสาขาวิชากว้างขวางที่สุด การศึกษาในระดับปริญญาตรีในด้านการแพทย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบัณฑิตศึกษาในด้านการแพทย์ สามารถเปิดโลกแห่งโอกาสมากมายให้แก่คุณได้ ซึ่งโรงเรียนแพทย์หลายแห่งจะมีข้อกำหนดการศึกษาของตัวเอง หากคุณต้องการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์และสร้างความแตกต่างในโลกนี้ ก็มีเพียงไม่กี่อาชีพที่สามารถทำได้มากกว่าอาชีพด้านสุขภาพและการแพทย์

แม้ว่าสาขาสุขภาพและการแพทย์จะมีจุดสนใจร่วมกัน แต่ตัวสาขานี้เองก็ยังมีสาขาย่อยอีกมากมายที่เน้นด้านสุขภาพในแต่ละด้าน เส้นทางอาชีพด้านสุขภาพและการแพทย์มีอาชีพมากมายให้คุณเลือกทำได้ เช่น แพทย์ พยาบาล จิตแพทย์ สัตวแพทย์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ความต้องการของมนุษย์และสัตว์มีมากมาย และประเภทของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อความต้องการเหล่านั้นก็มีมากมายเช่นกัน

หลักสูตรด้านสุขภาพและการแพทย์มีเส้นทางการเรียนที่แตกต่างกันมากมาย แต่สาขาวิชาทั่วไปสำหรับหลักสูตรเหล่านี้ได้แก่:

  • ชีววิทยา
  • เคมี
  • ชีวเคมี
  • ฟิสิกส์
  • จิตวิทยา

ดูโรงเรียนเหล่านี้

โรงเรียนเด่น

Palomar College

Typical cost per Year: $15,000—$20,000

Bachelor Degree Certificate/Short Term 2yr/Community College - 2+2 Programs
Other Courses

Subscribe to get the latest from Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา