การเรียนด้านสุขภาพและการแพทย์ในสหรัฐอเมริกา

Medical students dressed in scrubs receiving instruction

ต้องการที่จะจับคู่กับโปรแกรมสุขภาพและการแพทย์?

แจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการอะไร เพื่อให้เราสามารถหาโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Call to action background image. Decorative.
การเรียนด้านสุขภาพและการแพทย์นั้นมุ่งเน้นไปที่การรักษาความเจ็บป่วย โรคภัย อาการโรคต่าง ๆ และท้ายที่สุดก็คือการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์และสัตว์ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่มีความมั่นคงและมีสาขาวิชากว้างขวางที่สุด การศึกษาในระดับปริญญาตรีในด้านการแพทย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบัณฑิตศึกษาในด้านการแพทย์ สามารถเปิดโลกแห่งโอกาสมากมายให้แก่คุณได้ ซึ่งโรงเรียนแพทย์หลายแห่งจะมีข้อกำหนดการศึกษาของตัวเอง หากคุณต้องการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์และสร้างความแตกต่างในโลกนี้ ก็มีเพียงไม่กี่อาชีพที่สามารถทำได้มากกว่าอาชีพด้านสุขภาพและการแพทย์

แม้ว่าสาขาสุขภาพและการแพทย์จะมีจุดสนใจร่วมกัน แต่ตัวสาขานี้เองก็ยังมีสาขาย่อยอีกมากมายที่เน้นด้านสุขภาพในแต่ละด้าน เส้นทางอาชีพด้านสุขภาพและการแพทย์มีอาชีพมากมายให้คุณเลือกทำได้ เช่น แพทย์ พยาบาล จิตแพทย์ สัตวแพทย์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ความต้องการของมนุษย์และสัตว์มีมากมาย และประเภทของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อความต้องการเหล่านั้นก็มีมากมายเช่นกัน

หลักสูตรด้านสุขภาพและการแพทย์มีเส้นทางการเรียนที่แตกต่างกันมากมาย แต่สาขาวิชาทั่วไปสำหรับหลักสูตรเหล่านี้ได้แก่:

  • ชีววิทยา
  • เคมี
  • ชีวเคมี
  • ฟิสิกส์
  • จิตวิทยา


ดูโรงเรียนเหล่านี้

หลักสูตรที่แนะนำ

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term
หลักสูตรอื่นๆ

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา