การเรียนด้านการเดินทางและการโรงแรมในสหรัฐอเมริกา

A receptionist speaking on the phone while operating a computer

Want to be matched with Travel and Hospitality programs?

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.
Course Overview

คุณเคยประทับใจกับบริการที่เป็นเลิศจากร้านอาหาร โรงแรม หรืองานบริการอื่น ๆ บ้างหรือเปล่า? ความประทับใจในบริการที่ดีเลิศนี้เกิดขึ้นจากคนที่มีความทุ่มเทและมีใจรักในการบริการ อาชีพด้านการเดินทางและการโรงแรมจะพัฒนาความสามารถในการโต้ตอบและการบริการผู้คนของคุณให้ดีขึ้น การศึกษาทั้งสองสาขานี้จะช่วยพัฒนาทักษะเฉพาะที่คุณต้องการฝึกฝนเพื่อให้คุณพร้อมที่จะนำไปใช้ในโลกแห่งการทำงานจริงได้

การศึกษาด้านการเดินทางและการโรงแรมแบบอเมริกันเหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในที่ที่มีการพบปะสังสรรค์ การพบเจอผู้คนใหม่ ๆ และการมีทักษะที่ตัวเองต้องการแบ่งปันกับคนทั้งโลก สำหรับงานที่คุณสามารถทำได้หากมีปริญญาตรีในสาขาการโรงแรมหรือการเดินทางได้แก่ การวางแผนงานอีเว้นท์ การท่องเที่ยว การจัดการร้านอาหารหรืองานพ่อครัว การให้คำปรึกษา และอื่น ๆ!

วิชาที่คุณสามารถเลือกศึกษาในสาขาวิชาเหล่านี้ได้แก่:

  • ทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดงานอีเว้นท์
  • การตลาด
  • การดำเนินธุรกิจ
  • ศิลปะการปรุงอาหาร

ดูโรงเรียนเหล่านี้

โรงเรียนเด่น

Other Courses

Subscribe to get the latest from Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา