หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ Global Launch ของมหาวิทยาลัย Arizona State - Arizona State University-Global Launch Intensive English Program - Study in the USA Tempe AZ

Arizona State University-Global Launch Intensive English Program
หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ Global Launch ของมหาวิทยาลัย Arizona State

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่

 • ค่าเล่าเรียน

  $1,000—$5,000 เซสชั่น

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  มหาวิทยาลัย

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง, เล็ก/เมืองวิทยาลัย, Online

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  สมาชิกของ EnglishUSA

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม
Arizona State University-Global Launch Intensive English Program

ASU Global Launch
CPCOM, Computing Commons
501 East Orange Street, Suite 350
Tempe AZ 85281
P: 480-965-2376
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • American Conversational English
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาโท
 • ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • IELTS ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Intensive English as a Second Language
 • Intensive Language & Culture
 • Online Certificate Program
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • Teaching English as a Foreign Language
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • TOEFL and University Preparation
ภาคฤดูร้อน
 • หลักสูตรสะพาน
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • IELTS ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • TOEFL and University Preparation
Online
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • Intensive English as a Second Language
 • การสอนภาษาอังกฤษ
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • Pathway Program
 • ค่ายฤดูร้อน/หลักสูตรต่างๆ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน

Related Articles