Arizona State University-Global Launch Intensive English Program

ที่ Global Launch เราเชื่อว่าการเรียนรู้ภาษานั้นเป็นมากกว่าการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ในโปรแกรมของเรา คุณจะได้ใช้ภาษาเพื่อสื่อสารทั้งในสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านวิชาการ เรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอเมริกัน เขียนรายงานทางวิชาการ...

พัฒนาภาษาอังกฤษของคุณให้ดีขึ้นที่ Arizona State University

ที่ Global Launch เราเชื่อว่าการเรียนรู้ภาษานั้นเป็นมากกว่าการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ในโปรแกรมของเรา คุณจะได้ใช้ภาษาเพื่อสื่อสารทั้งในสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านวิชาการ เรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอเมริกัน เขียนรายงานทางวิชาการ และนำเสนอผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อคุณสำเร็จการศึกษาที่ Global Launch แล้ว คุณจะพร้อมเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือเข้าสู่โลกแห่งการทำงานด้วยเครื่องมือและความมั่นใจที่จำเป็นเพื่อความโดดเด่นและประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับ Global Launch

Global Launch มีหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดคุณภาพสูง และมีบริการเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักเรียนต่างชาติมาตั้งแต่ปี 1974 Global Launch ให้บริการผู้เรียนมากกว่า 100,000 คนในหลากหลายแพลตฟอร์มจากทุกประเทศทั่วโลก อาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ Global Launch สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อยในสาขา TESOL และเคยอาศัยอยู่และสอนภาษาอังกฤษมาแล้วจากทั่วโลก

โปรแกรมภาษาอังกฤษ: ชีวิตในวิทยาเขตหรือชีวิตออนไลน์

โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่ผู้เรียนจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม สมควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการศึกษาภาษาอังกฤษคุณภาพสูงจากมหาวิทยาลัยในอเมริกาที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่ Global Launch คุณสามารถเลือกเรียนในวิทยาเขตหรือทางออนไลน์ได้ และยังคงได้รับประสบการณ์ที่น่าจดจำและสร้างสรรค์เหมือนเดิม Global Launch เป็นที่รู้จักสำหรับ

รายละเอียดหลักสูตร

โปรแกรมภาษาอังกฤษ Global Launch ได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับผู้เรียนในหลากหลายระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง เมื่อคุณได้ตอบรับเข้าเรียนกับ Global Launch คุณจะต้องทำการทดสอบวัดระดับเพื่อกำหนดระดับที่คุณจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีหกระดับ และการเรียนแต่ละระดับจะใช้เวลาแปดสัปดาห์ การศึกษาระยะสั้น 4 สัปดาห์มีเฉพาะสำหรับนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

ในวิทยาเขต หรือออนไลน์

โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และการเข้าถึงการศึกษาคุณภาพสูงในอเมริกาอาจไม่สามารถทำได้สำหรับผู้เรียนทุกคน ที่ Arizona State University เราเชื่อในพลังของการใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมเพื่อมอบและยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษาทุก ๆ คนทั่วโลก

เมื่อคุณสมัครเข้าเรียนที่ Global Launch คุณสามารถเลือกเดินทางไปสหรัฐอเมริกา เรียนและใช้ชีวิตในวิทยาเขต หรือจะเลือกอยู่ในประเทศบ้านเกิดของตัวเองและเข้าร่วมในโปรแกรมภาษาอังกฤษทางออนไลน์ก็ได้

 

ทางเลือกอื่นแทนการสอบ TOEFL

นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรภาษาอังกฤษของ Global Launch ไม่จำเป็นต้องใช้คะแนน TOEFL หรือ IELTS เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของ ASU นอกจากนี้ Global Launch ยังได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

การยอมรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข

ASU มี "การรับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไข" สำหรับผู้สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีที่มีความสามารถทางวิชาการเพื่อประสบความสำเร็จที่ ASU ได้ แต่ไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย การรับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขช่วยให้คุณพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณในหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวหรือออนไลน์ของ Global Launch แทนที่จะต้องสอบ TOEFL หรือ IELTS เพื่อการรับเข้าเรียน

โอกาสใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

การเรียนรู้ภาษาใหม่เป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่ห่างไกลจากประเทศบ้านเกิด เมื่อคุณเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อความสำเร็จทางวิชาการของ Global Launch และมีโอกาสเป็นอาสาสมัคร คุณจะได้เรียนรู้การใช้ทักษะภาษาอังกฤษใหม่ ๆ ของคุณเพื่อการมีส่วนร่วมในการพูดคุยในชีวิตประจำวัน ช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนคนอื่น ๆ และสร้างความแตกต่างในบ้านใหม่ของคุณที่ ASU

การลงทะเบียนศึกษาพร้อมกัน

การลงทะเบียนพร้อมกันจะช่วยให้นักเรียนที่ไม่ต้องการได้รับปริญญาสามารถเข้าเรียนในชั้นเรียน Global Launch และในหลักสูตรการศึกษาของ ASU ได้ในเวลาเดียวกัน เพื่อเรียนรู้ว่าต้องทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จในระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา

ค่าเล่าเรียนและที่พัก

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

  ชีวิตในวิทยาเขต       ชีวิตออนไลน์      
ค่าเล่าเรียน  $2,950 $2,800
ค่าธรรมเนียม $575 $0
ประกันสุขภาพ       $217 $0
ค่าธรรมเนียมการสมัคร $125 $125
ทั้งหมด $3,867 $2,925
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (โดยประมาณ)       
หนังสือเรียน $250 $0
ที่พักอาศัย $1,750 $0
อาหาร $500 $0
การเดินทาง $1,200 $0

 

ที่พักอาศัย

ตัวเลือกที่พักที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่นักเรียน Global Launch คือการพักอยู่กับครอบครัวโฮสต์ชาวอเมริกัน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตกับครอบครัวโฮสต์ชาวอเมริกัน โปรดดูวิดีโอด้านล่าง


วันที่สำคัญ

ชีวิตในวิทยาเขต

วันที่ด้านล่างนี้มีไว้สำหรับ นักเรียนใหม่เท่านั้น เปิดรับนักเรียนใหม่ 5 ครั้งต่อปีในภาคฤดูใบไม้ร่วง ภาคฤดูใบไม้ผลิ และภาคฤดูร้อน

  ภาคฤดูใบไม้ผลิ A
ปีการศึกษา 2024
ภาคฤดูใบไม้ผลิ B
ปีการศึกษา 2024
ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2024
ภาคฤดูใบไม้ร่วง A
ปี 2024
ภาคฤดูใบไม้ร่วง B
ปี 2024
หลักสูตร 8 สัปดาห์ 3 ม.ค. - 28 ก.พ. 2024 4 มี.ค. - 1 พ.ค. 2024 9 พ.ค. - 10 ก.ค. 2024

15 ส.ค. - 11 ต.ค. 2024

10 ต.ค. - 11 ธ.ค. 2024
กำหนดการสมัคร 3 ธ.ค. 2023 4 ก.พ. 2024 9 เม.ย. 2024 15 ก.ค. 2024 10 ก.ย. 2024
กำหนดเวลาชำระค่าเล่าเรียน 16 ม.ค. 2024 15 มีนาคม 2024

22 พฤษภาคม 2024

28 สิงหาคม 2024 23 ต.ค. 2024


ชีวิตออนไลน์

วันที่ด้านล่างนี้มีไว้สำหรับ นักเรียนใหม่เท่านั้น เปิดรับนักเรียนใหม่ 5 ครั้งต่อปีในภาคฤดูใบไม้ร่วง ภาคฤดูใบไม้ผลิ และภาคฤดูร้อน

  ภาคฤดูใบไม้ผลิ A
ปีการศึกษา 2024
ภาคฤดูใบไม้ผลิ B
ปีการศึกษา 2024
ภาคฤดูร้อน 
ปี 2024
ภาคฤดูใบไม้ร่วง A ปี 2024 ภาคฤดูใบไม้ร่วง B ปี 2024
หลักสูตร 8 สัปดาห์ 3 ม.ค. - 28 ก.พ. 2024 4 มี.ค. - 1 พ.ค. 2024 9 พ.ค. - 10 ก.ค. 2024

15 ส.ค. - 11 ต.ค. 2024

10 ต.ค. - 11 ธ.ค. 2024
กำหนดการสมัคร 27 ธ.ค. 2023 26 ก.พ. 2024 2 พฤษภาคม 2024 8 ส.ค. 2024 3 ต.ค. 2024
กำหนดเวลาชำระค่าเล่าเรียน 16 ม.ค. 2024 15 มีนาคม 2024

22 พฤษภาคม 2024

28 ส.ค. 2024 23 ต.ค. 2024

 

พบกับนักเรียนของ Global Launch!

ฟังความคิดเห็นจากนักเรียนคนอื่น ๆ เช่น Chieri ในช่อง YouTube ของเรา

 

ติดต่อ Arizona State University-Global Launch Intensive English Program ตอนนี้

ค่าเล่าเรียน

$1,000—$5,000 เซสชั่น

ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว

Afiiliation icon

สมาชิกภาพ

สาธารณะ

Top Programs icon

หลักสูตรเด่น

ภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดเป็นภาษาที่สอง, ภาษาและวัฒนธรรมแบบเร่งรัด, หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป

Type of school icon

ประเภทของโรงเรียน

มหาวิทยาลัย • ขนาดของโรงเรียน

  Large
 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  Co-ed
 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  No Affiliation
 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่
 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่
 • สถานที่ตั้ง

  เมือง, เล็ก/เมืองวิทยาลัย, ออนไลน์
 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  สมาชิกของ EnglishUSA
 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

แบ่งปัน
Tempe AZ
เยี่ยมชมเรา
Creativity Commons Tempe, AZ

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา