Education Services

การทำการศึกษาและการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแบบนักศึกษาชาวต่างชาตินั้นจะนำโอกาสที่ดีหลายอย่างเข้ามาสู่ชีวิตของท่าน แหล่งข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยท่านในการเตรียมพร้อมต่อการเดินทางในเส้นทางแห่งการศึกษาและท่านจะได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่สนุกสนานในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย