การเรียนวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ในสหรัฐอเมริกา

Students in a university lab

Want to be matched with Applied and Pure Sciences programs?

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.
Course Overview

การศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาเอกวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ครอบคลุมหัวข้อทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย วิทยาศาสตร์ประยุกต์เป็นการนำแนวทางทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้กับธรรมชาติ เช่น ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ในทางกลับกัน วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์จะเป็นการศึกษาในรูปแบบทดลองมากกว่า และมุ่งเน้นไปที่การเปิดเผยความลับของธรรมชาติผ่านทดลองในห้องปฏิบัติการ

ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เป็นหลักสูตรสำหรับนักคิด ผู้ที่ต้องการตั้งคำถามอย่างลึกซึ้ง และหวังว่าจะสามารถสร้างความแตกต่างผ่านการค้นพบของตนเอง สาขาวิชาเอกเหล่านี้จะช่วยตระเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาเว็บไซต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแม้กระทั่งสาขาวิศวกรรมด้วย

วิชาที่คุณสามารถเลือกศึกษาในสาขาวิชาเหล่านี้ได้แก่:

  • ชีววิทยา
  • วิศวกรรม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ฟิสิกส์
  • ชีววิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์กายภาพ

ดูโรงเรียนเหล่านี้

โรงเรียนเด่น

Other Courses

Subscribe to get the latest from Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา