การเรียนมนุษยศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา

A study group and a teacher at a table

Want to be matched with Humanities programs?

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.
Course Overview

มนุษยศาสตร์มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจความคิดของมนุษย์ สังคม วัฒนธรรม ปรัชญา และอื่น ๆ ด้วยการศึกษาสาขาวิชามนุษยศาสตร์ คุณจะสามารถสังเกตสถานการณ์ที่หล่อหลอมวัฒนธรรมของอดีต หรือแม้แต่วัฒนธรรมของเราเองในทุกวันนี้ได้ หากคุณต้องการทำความเข้าใจผู้คนและสังคมในระดับที่สูงขึ้น การศึกษาระดับสูงในสาขาวิชามนุษยศาสตร์อาจเหมาะสำหรับคุณ

สำหรับในด้านเทคนิคนั้น การศึกษาด้านมนุษยศาสตร์จะช่วยให้คุณพัฒนาประสบการณ์และความสามารถในกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล รวมถึงทักษะการเขียนและการอ่าน ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในมนุษยชาติและความสามารถในการถ่ายทอดความเข้าใจเหล่านี้ให้แก่ผู้อื่น คุณจะมีตัวเลือกมากมายในเส้นทางอาชีพ สำหรับงานที่คุณสามารถทำได้หากมีปริญญาตรีในสาขามนุษยศาสตร์ได้แก่ นักเขียนอาชีพ นักเขียนคำโฆษณา ตัวแทนท่องเที่ยว ครู ตัวแทนขาย และแม้แต่งานในสาขาจิตวิทยา

วิชาที่คุณสามารถเลือกศึกษาในฐานะของนักศึกษามนุษยศาสตร์ได้แก่:

  • ประวัติศาสตร์
  • โบราณคดี
  • วรรณกรรม
  • ปรัชญา
  • ภูมิศาสตร์มนุษย์

ดูโรงเรียนเหล่านี้

โรงเรียนเด่น

Other Courses

Subscribe to get the latest from Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา