การเรียนมนุษยศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา

A study group and a teacher at a table

ต้องการที่จะจับคู่กับโปรแกรมมนุษยศาสตร์?

แจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการอะไร เพื่อให้เราสามารถหาโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Call to action background image. Decorative.
มนุษยศาสตร์มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจความคิดของมนุษย์ สังคม วัฒนธรรม ปรัชญา และอื่น ๆ ด้วยการศึกษาสาขาวิชามนุษยศาสตร์ คุณจะสามารถสังเกตสถานการณ์ที่หล่อหลอมวัฒนธรรมของอดีต หรือแม้แต่วัฒนธรรมของเราเองในทุกวันนี้ได้ หากคุณต้องการทำความเข้าใจผู้คนและสังคมในระดับที่สูงขึ้น การศึกษาระดับสูงในสาขาวิชามนุษยศาสตร์อาจเหมาะสำหรับคุณ

สำหรับในด้านเทคนิคนั้น การศึกษาด้านมนุษยศาสตร์จะช่วยให้คุณพัฒนาประสบการณ์และความสามารถในกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล รวมถึงทักษะการเขียนและการอ่าน ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในมนุษยชาติและความสามารถในการถ่ายทอดความเข้าใจเหล่านี้ให้แก่ผู้อื่น คุณจะมีตัวเลือกมากมายในเส้นทางอาชีพ สำหรับงานที่คุณสามารถทำได้หากมีปริญญาตรีในสาขามนุษยศาสตร์ได้แก่ นักเขียนอาชีพ นักเขียนคำโฆษณา ตัวแทนท่องเที่ยว ครู ตัวแทนขาย และแม้แต่งานในสาขาจิตวิทยา

วิชาที่คุณสามารถเลือกศึกษาในฐานะของนักศึกษามนุษยศาสตร์ได้แก่:

  • ประวัติศาสตร์
  • โบราณคดี
  • วรรณกรรม
  • ปรัชญา
  • ภูมิศาสตร์มนุษย์


ดูโรงเรียนเหล่านี้

หลักสูตรที่แนะนำ

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term
หลักสูตรอื่นๆ

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา