การเรียน STEM ในสหรัฐอเมริกา

Three students examining a technical model object

ต้องการจับคู่กับโปรแกรม STEM หรือไม่?

แจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการอะไร เพื่อให้เราสามารถหาโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Call to action background image. Decorative.
คุณต้องการการศึกษาที่ยืดหยุ่นที่จะเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับงานในหลากหลายวงการอุตสาหกรรมหรือเปล่า? สาขาวิชาเอก STEM จะทำให้คุณมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นชุดทักษะที่เป็นต้องการของตลาดงานที่หลากหลายในปัจจุบัน การศึกษาด้าน STEM ในอเมริกาจะทำให้คุณมีความเข้าใจโลกรอบตัวคุณ ด้วยการใช้ทักษะการแก้ปัญหาที่หลากหลายเพื่อสร้างโซลูชันที่จะสร้างสรรค์โลกใบนี้

โปรแกรมการเรียน STEM ในสหรัฐอเมริกาเหมาะสำหรับนักแก้ปัญหา นักคิดเชิงวิพากษ์ และผู้ที่ฝันถึงการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน งานของคุณจะสะท้อนถึงการศึกษาสาขาวิชา STEM ที่คุณเลือก การศึกษา STEM จะเป็นใบเบิกทางให้คุณทำงานในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ทั้งงานด้านชีววิทยา วิศวกรรม การพัฒนาซอฟต์แวร์ ฟิสิกส์ และอื่น ๆ

วิชาที่คุณสามารถเลือกศึกษาในสาขาวิชาเหล่านี้ได้แก่:

  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  • คณิตศาสตร์
  • วิศวกรรม


ดูโรงเรียนเหล่านี้

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term

หลักสูตรที่แนะนำ

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term
หลักสูตรอื่นๆ

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา