การเรียนออกแบบและศิลปะสร้างสรรค์ในสหรัฐอเมริกา

Team of designers huddled around a table looking at some design work

Want to be matched with Creative Arts and Design programs?

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.
Course Overview

การออกแบบและศิลปะสร้างสรรค์นั้นไม่ได้รับความสำคัญมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยไม่ได้มีประวัติศาสตร์ด้านการศึกษาที่ได้รับการยอมรับเช่นเดียวกับหลักสูตรการเรียนอื่น ๆ ซึ่งในปัจจุบันนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ศิลปะได้เข้ามามีบทบาทและความสำคัญต่อสังคมอย่างมากมาย ทั้งความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่รู้จบ การคิดนอกกรอบ และผู้คนต่างก็ให้ความสำคัญต่อการฝึกฝนทักษะเฉพาะตัวที่ไม่สามารถสอนกันได้ง่าย ๆ

ปริญญาตรีสาขาการออกแบบและศิลปะสร้างสรรค์จะมอบโอกาสในเส้นทางอาชีพในเกือบทุกอุตสาหกรรมให้แก่คุณ องค์ประกอบภาพเป็นส่วนประกอบหลักของแคมเปญการสร้างแบรนด์ใด ๆ และเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจใด ๆ ที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ยั่งยืน ตัวอย่างอาชีพสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในสาขาการออกแบบและศิลปะสร้างสรรค์ได้แก่ ผู้กำกับศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมัลติมีเดีย นักออกแบบ ภัณฑารักษ์ ศิลปิน และอื่น ๆ

วิชาที่คุณสามารถเลือกศึกษาในสาขาวิชาเหล่านี้ได้แก่:

  • หลักการออกแบบ
  • ประวัติศาสตร์ศิลปะ
  • การวาดภาพลายเส้น
  • การวาดภาพ 3 มิติ
  • ออกแบบกราฟิก

ดูโรงเรียนเหล่านี้

โรงเรียนเด่น

Other Courses

Subscribe to get the latest from Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา