วิทยาลัย Edmonds - Edmonds College - Study in the USA Lynnwood WA

Edmonds College
Office of International Programs
วิทยาลัย Edmonds

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $5,000—$10,000 ควอเตอร์

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรยอดฮิต

  บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพและความงาม

 • สถานที่ตั้ง

  นอกเมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  โรงเรียน AACC

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม

 

วิทยาลัย Edmonds เปิดสอนหลักสูตรสองปีเพื่อโอนย้ายหน่วยกิตไปยังระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรระดับมัธยมปลายแห่งรัฐวอชิงตัน วิทยาเขตที่ให้บรรยากาศเหมือนกับสวนสาธารณะที่สวยงามของเราอยู่ห่างจากเมืองซีแอตเทิลที่มีบรรยากาศคึกคักและเต็มไปด้วยนวัตกรรมประมาณ 30 นาทีไปทางทิศเหนือในย่านที่พักอาศัยที่ปลอดภัย วิทยาลัย Edmonds ให้บริการสนับสนุนนักเรียนฟรีที่ครอบคลุมหลายด้าน ตั้งแต่การกวดวิชา การให้คำปรึกษา การสำรวจอาชีพ ด้วยคณาจารย์ที่เอาใจใส่และเต็มที่กับนักเรียน โดยมีความมุ่งมั่นคือการช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในสหรัฐอเมริกา วิทยาลัย Edmonds ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการ STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์) ที่กำลังเป็นที่นิยมขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้กับบ้านเกิดของ Boeing และ Microsoft และวิทยาลัยยังสามารถรักษามาตรฐานการให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุดด้วยการเปิดอาคาร STEM ใหม่ในปี 2020 อีกด้วย

เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาแล้ว คุณสามารถโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยที่คุณต้องการได้! นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาของเราได้โอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยระดับประเทศทั่ววอชิงตัน สหรัฐอเมริกา และในต่างประเทศ!

หลักสูตรการเรียน

หลักสูตรระดับอนุปริญญาของเราเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาสองปีแรกเพื่อศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีสี่ปี คุณสามารถเลือกสาขาการเรียนด้วยโปรแกรม "2+2" ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปพร้อม ๆ กับขอรับบริการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีคุณภาพสูง ความช่วยเหลือด้านการศึกษา และทำกิจกรรมนอกหลักสูตรของสถาบันการศึกษา จำนวนนักเรียนในชั้นเรียนเฉลี่ยคือ 20 คนต่อผู้สอนหนึ่งท่าน ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับความใส่ใจเป็นรายบุคคล นอกจากนี้นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนนอกห้องเรียนตามเวลาที่กำหนดไว้ของอาจารย์ผู้สอน

วิทยาลัย Edmonds เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเพื่อเข้าเรียนในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ รายการด้านล่างนี้คือสาขาวิชาปริญญาบางส่วนที่เปิดสอน:

อนุปริญญาตรีศิลปศาสตร์: การบัญชี ธุรกิจ มานุษยวิทยา ศิลปะ การสื่อสาร การศึกษา ภาษาอังกฤษ การศึกษาระหว่างประเทศ วารสารศาสตร์ ดนตรี รัฐศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปะการละคร การสื่อสารด้วยภาพ/มัลติมีเดีย และอื่น ๆ!

อนุปริญญาตรีวิทยาศาสตร์: ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ เตรียมแพทย์ เตรียมพยาบาล โภชนาการ และอื่น ๆ!

หลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรทางอาชีพ

วิทยาลัย Edmonds เปิดสอนหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับงานเฉพาะด้าน หรือเพื่อพัฒนาทักษะที่มีอยู่ นักเรียนสามารถเรียนหลักสูตรสองปีหรือประกาศนียบัตรการศึกษาซึ่งใช้เวลาหกถึงเก้าเดือน เมื่อสำเร็จหลักสูตรเหล่านี้แล้ว นักศึกษาที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายจะมีสิทธิ์ได้รับการจ้างงานในสหรัฐอเมริกา

มัธยมปลายสู่มหาวิทยาลัย

หากคุณต้องการได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายและเข้าเรียนในวิทยาลัยไปพร้อม ๆ กัน นี่คือโปรแกรมของคุณ นักเรียนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปสามารถเข้าร่วมโปรแกรมที่กำหนดเองนี้ได้ นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายของสหรัฐอเมริกาและได้รับหน่วยกิตจากวิทยาลัยซึ่งเทียบเท่าเวลาหนึ่งปี ซึ่งจะโอนไปยังมหาวิทยาลัยที่ใช้เวลาเรียนสี่ปีได้ หน่วยกิตที่ได้รับจากการเรียนในประเทศของคุณสามารถ หน่วยกิตที่ได้รับจากประเทศของคุณสามารถนำมาใช้เทียบกับโปรแกรมนี้ได้

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองแบบเร่งรัด

โปรแกรม IESL เปิดสอนใน 5 ระดับสำหรับทักษะการอ่าน การเขียน การพูด/การฟัง และไวยากรณ์ เป็นเวลา 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับแต่ละระดับการเรียน อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร IESL ของเราจะนำทางนักเรียนไปสู่ความสำเร็จผ่านชั้นเรียนเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น การเตรียมสอบ TOEFL การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ และการฝึกงานหรือการเรียนรู้ผ่านงานบริการ (อาสาสมัคร) ด้วยการเรียน IESL ในระดับ 5 และหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษา (EAP) ของเรานั้น นักเรียนสามารถเรียนในชั้นเรียนระดับวิทยาลัยไปพร้อม ๆ กันโดยไม่ได้ต้องสอบ TOEFL

 

เหตุใดจึงต้องเป็น Edmonds

หอพักนักเรียนและโฮมสเตย์

สัมผัสกับประสบการณ์การใช้ชีวิตในสังคมของ Rainier Place ซึ่งเป็นหอพักนักเรียนของเรา หอพักของเราตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้เวลาเดินเพียง 3 นาทีไปยังชั้นเรียน เป็นห้องพักที่ตกแต่งเสร็จพร้อมเข้าอยู่ มีพื้นที่ส่วนกลางในทุก ๆ ชั้น ห้องสันทนาการ/เล่นเกมที่ชั้นล่าง บริการอินเทอร์เน็ต และผู้ช่วยประจำหอพักที่จะให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในโปรแกรมโฮมสเตย์ของเราและพักอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกันที่มีอยู่ถึง 400 ครอบครัวของเรา! บริการหอพักและโฮมสเตย์ของเราได้รับการจัดการโดย Edmonds Housing Office นอกจากนี้ วิทยาลัย Edmonds ของเรายังรับจัดหาที่พักที่ปลอดภัยภายในวิทยาเขตให้แก่นักเรียนของเราด้วยการเปิด Triton Court ซึ่งเป็นหอพักนักศึกษาแห่งใหม่สำหรับการเรียนในภาคฤดูใบไม้ร่วงปี 2020 อีกด้วย

กิจกรรมนอกหลักสูตรต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มักต้องการนักเรียนที่มีความรอบรู้และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ในแคมปัส วิทยาลัย Edmonds มีชมรมกิจกรรมกว่า 30 กลุ่ม เช่น ชมรมการบัญชี ชมรมวิศวกรรม ไปจนถึงชมรมสำหรับประเทศต่าง ๆ เช่น สมาคมนักศึกษาเวียดนาม ชมรมอินโด และอื่น ๆ ศูนย์ความเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมของนักเรียน (CSEL) มีงานตำแหน่งต่าง ๆ ในแคมปัสสำหรับนักศึกษา ตั้งแต่การวางแผนกิจกรรมในมหาวิทยาลัย สภานักศึกษา และการเรียนรู้ผ่านงานบริการ (อาสาสมัคร)ทีมกีฬา Edmonds ของเราเป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ทั้งเบสบอล บาสเกตบอล ฟุตบอล ซอฟต์บอล และวอลเลย์บอล นักเรียนยังสามารถใช้สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล และโรงยิมเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้

ทุนการศึกษา

วิทยาลัย Edmonds ตระหนักถึงความท้าทายทางการเงินที่นักเรียนต่างชาติต้องประสบระหว่างการเรียนในสหรัฐอเมริกา วิทยาลัย Edmonds จึงได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติใหม่และนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนอยู่ในปัจจุบัน เรามอบทุนการศึกษามากกว่า $60,000 สำหรับนักเรียนต่างชาติในทุก ๆ ปี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Edmonds College
Office of International Programs

Show More

Edmonds College
Office of International Programs


20000 68th Avenue West
Lynnwood WA 98036-5999
P: 425.640.1518
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • การบัญชี
 • บริหารธุรกิจ
 • การพัฒนาเด็ก
 • การบริหารงานก่อสร้าง
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ
 • หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • หลักสูตรโฮมสเตย์
 • สุขภาพและความงาม
 • การตลาด
 • ผู้ช่วยทางการแพทย์
 • การพยาบาล
 • การบริหารโครงการ
2yr/Community College - 2+2 Programs
 • การบัญชี
 • การโฆษณา
 • วิศวกรรมการบิน
 • วิทยาศาสตร์การบิน
 • การบินและอวกาศ
 • เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • สัตวศาสตร์
 • มานุษยวิทยา
 • การออกแบบเครื่องแต่งกายและลายผ้า
 • วิศวกรรมศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สถิติประยุกต์
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ศิลปะ/ค่ายดนตรี/หลักสูตรต่างๆ
 • ฟิสิกส์ดาราศาสตร์
 • ฟิสิกส์ดาราศาสตร์และดาราศาสตร์
 • การบิน
 • ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
 • ชีววิทยา
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
 • วิศวกรรมศาสตร์เชิงชีวภาพ
 • หลักสูตรสะพาน
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • การวิเคราะห์ธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • การวิจัยทางด้านธุรกิจ
 • เซลล์และอณูชีววิทยา
 • วิศวกรรมเคมี
 • ฟิสิกส์เคมี
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • วิศวกรรมโยธา
 • ห้องปฏิบัติการทางคลินิกด้านวิทยาศาสตร์
 • การสื่อสาร
 • องค์ประกอบศิลป์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • กฎหมายอนุรักษ์
 • การบริหารงานก่อสร้าง
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • วิทยาศาสตร์พืชและดิน
 • การทำครัว
 • วิทยาศาสตร์โลก
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • กลศาสตร์วิศวกรรม
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • กีฏวิทยา
 • สิ่งแวดล้อม/การพัฒนา
 • ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม/จุลชีววิทยา
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • การเงิน
 • การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
 • วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • การสอนภาษาต่างประเทศ
 • นิติวิทยาศาสตร์
 • การป่าไม้
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • การจัดการทั่วไป
 • พันธุศาสตร์
 • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • โลกศึกษาและภูมิภาคศึกษา
 • โลกศึกษาด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประวัติศาสตร์
 • พืชสวน
 • สุขภาพและความงาม
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • ชีววิทยามนุษย์
 • การพัฒนาของมนุษย์และครอบครัวศึกษา
 • โภชนาการของมนุษย์
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มนุษยศาสตร์-หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Prelaw)
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การออกแบบตกแต่งภายใน
 • การวางแผนการศึกษานานาชาติ
 • สาธารณสุขศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ฝึกงาน
 • วารสารศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 • ภูมิสถาปัตยกรรม
 • กฎหมาย
 • ศิลปศาสตร์
 • โลจิสติกส์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • โลจิสติกส์
 • การตลาด
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • การวิจัยการตลาด
 • คณิตศาสตร์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • สื่อมวลชนและสารสนเทศศึกษา
 • การแพทย์/ทันตกรรม
 • จุลชีววิทยา
 • จุลชีววิทยาและอณูพันธุศาสตร์
 • ดนตรี
 • การประพันธ์ดนตรี
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • ประสาทวิทยาศาสตร์
 • การพยาบาล
 • วิทยาศาสตร์โภชนาการ
 • การศึกษาผ่านทางออนไลน์/การศึกษาทางไกล
 • เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • สรีรวิทยา
 • ชีววิทยาพืช
 • รัฐศาสตร์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาทันตแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 • การบริหารโครงการ
 • จิตวิทยา
 • สาธารณสุข
 • นโยบายสาธารณะ
 • การประชาสัมพันธ์
 • วิทยาศาสตร์
 • การออกแบบซีเรียสเกมส์ (Serious Game) และการวิจัย
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกด้านสัตว์เล็ก
 • สัมพันธภาพทางสังคมและนโยบาย
 • สังคมสงเคราะห์
 • สังคมวิทยา
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • การศึกษาพิเศษ
 • โรงเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ/มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
 • หลักสูตรพิเศษ
 • การกีฬา
 • สถิติ
 • STEM
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • ทำการศึกษาไปพร้อมกับการท่องเที่ยว
 • ค่ายฤดูร้อน/หลักสูตรต่างๆ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยภาคฤดูร้อน
 • การจัดการสายโซ่อุปทาน
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • โทรคมนาคมและสื่อมวลชน
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • การละคร
 • TOEFL and University Preparation
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย
 • การวางแผนภาคและเมือง
 • เทคนิคการสัตวแพทย์
 • วีดีโอและการผลิตเครื่องเสียง
 • การออกแบบวีดีโอเกมส์
 • อาชีวศึกษา
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา
 • การเมืองโลก (ศศ.บ.)
 • การพัฒนาเยาวชน
 • สัตววิทยา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • Intensive English as a Second Language
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TOEFL and University Preparation
ภาคฤดูร้อน
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน
 • หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • หลักสูตรโฮมสเตย์
 • หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยภาคฤดูร้อน
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย

Related Articles