Edmonds College

Office of International Programs

 จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือ Edmonds College! หากคุณเริ่มต้นที่นี่ คุณจะมีโอกาสที่ไม่มีวันสิ้นสุด! เราเป็นวิทยาลัยของรัฐที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรสองปีสำหรับการโอนย้ายหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยชั้นนำ หลักสูตร...

 

จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือ Edmonds College! หากคุณเริ่มต้นที่นี่ คุณจะมีโอกาสที่ไม่มีวันสิ้นสุด! เราเป็นวิทยาลัยของรัฐที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรสองปีสำหรับการโอนย้ายหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยชั้นนำ หลักสูตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้นที่หลากหลาย และปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์สี่หลักสูตร วิทยาเขตที่งดงามดั่งสวนสาธารณะของเราตั้งอยู่ทางเหนือในย่านที่พักอาศัยที่ปลอดภัย ห่างจากเมืองซีแอตเทิลอันทันสมัยและคึกคักไปเพียง 30 นาที Edmonds ให้บริการช่วยเหลือนักเรียนมากมายที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ เช่นการติวพิเศษ ให้คำปรึกษา การสำรวจอาชีพ โดยทั้งหมดนี้เป็นบริการจากคณาจารย์ที่คอยช่วยเหลือและเอาใจใส่ ซึ่งมีความสำคัญในการผลักดันให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในสหรัฐอเมริกา Edmonds ตระหนักดีถึงการเติบโตของสายอาชีพ STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราอยู่ใกล้กับบ้านเกิดของ Boeing และ Microsoft เราจึงรักษามาตรฐานการให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุดด้วยการเปิดอาคาร STEM แห่งใหม่ในปี 2020 ที่ผ่านมา

เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาแล้ว คุณสามารถโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยที่คุณต้องการได้! นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาของเราได้โอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยระดับประเทศทั่ววอชิงตัน สหรัฐอเมริกา และในต่างประเทศ!

หลักสูตรการเรียน

หลักสูตรระดับอนุปริญญาของเราเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาสองปีแรกเพื่อศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีสี่ปี คุณสามารถเลือกสาขาการเรียนด้วยโปรแกรม "2+2" ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปพร้อม ๆ กับขอรับบริการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีคุณภาพสูง ความช่วยเหลือด้านการศึกษา และทำกิจกรรมนอกหลักสูตรของสถาบันการศึกษา จำนวนนักเรียนในชั้นเรียนเฉลี่ยคือ 20 คนต่อผู้สอนหนึ่งท่าน ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับความใส่ใจเป็นรายบุคคล นอกจากนี้นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนนอกห้องเรียนตามเวลาที่กำหนดไว้ของอาจารย์ผู้สอน

วิทยาลัย Edmonds เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเพื่อเข้าเรียนในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ รายการด้านล่างนี้คือสาขาวิชาปริญญาบางส่วนที่เปิดสอน:

อนุปริญญาตรีศิลปศาสตร์: การบัญชี ธุรกิจ มานุษยวิทยา ศิลปะ การสื่อสาร การศึกษา ภาษาอังกฤษ การศึกษาระหว่างประเทศ วารสารศาสตร์ ดนตรี รัฐศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปะการละคร การสื่อสารด้วยภาพ/มัลติมีเดีย และอื่น ๆ!

อนุปริญญาตรีวิทยาศาสตร์: ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ เตรียมแพทย์ เตรียมพยาบาล โภชนาการ และอื่น ๆ!

หลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรทางอาชีพ

วิทยาลัย Edmonds เปิดสอนหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับงานเฉพาะด้าน หรือเพื่อพัฒนาทักษะที่มีอยู่ นักเรียนสามารถเรียนหลักสูตรสองปีหรือประกาศนียบัตรการศึกษาซึ่งใช้เวลาหกถึงเก้าเดือน เมื่อสำเร็จหลักสูตรเหล่านี้แล้ว นักศึกษาที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายจะมีสิทธิ์ได้รับการจ้างงานในสหรัฐอเมริกา

มัธยมปลายสู่มหาวิทยาลัย

หากคุณต้องการได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายและเข้าเรียนในวิทยาลัยไปพร้อม ๆ กัน นี่คือโปรแกรมของคุณ นักเรียนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปสามารถเข้าร่วมโปรแกรมที่กำหนดเองนี้ได้ นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายของสหรัฐอเมริกาและได้รับหน่วยกิตจากวิทยาลัยซึ่งเทียบเท่าเวลาหนึ่งปี ซึ่งจะโอนไปยังมหาวิทยาลัยที่ใช้เวลาเรียนสี่ปีได้ หน่วยกิตที่ได้รับจากการเรียนในประเทศของคุณสามารถ หน่วยกิตที่ได้รับจากประเทศของคุณสามารถนำมาใช้เทียบกับโปรแกรมนี้ได้

 

เหตุใดจึงต้องเป็น Edmonds

หอพักนักเรียนและโฮมสเตย์

สัมผัสกับประสบการณ์การใช้ชีวิตในสังคมของ Rainier Place ซึ่งเป็นหอพักนักเรียนของเรา หอพักของเราตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้เวลาเดินเพียง 3 นาทีไปยังชั้นเรียน เป็นห้องพักที่ตกแต่งเสร็จพร้อมเข้าอยู่ มีพื้นที่ส่วนกลางในทุก ๆ ชั้น ห้องสันทนาการ/เล่นเกมที่ชั้นล่าง บริการอินเทอร์เน็ต และผู้ช่วยประจำหอพักที่จะให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในโปรแกรมโฮมสเตย์ของเราและพักอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกันที่มีอยู่ถึง 400 ครอบครัวของเรา! บริการหอพักและโฮมสเตย์ของเราได้รับการจัดการโดย Edmonds Housing Office นอกจากนี้ วิทยาลัย Edmonds ของเรายังรับจัดหาที่พักที่ปลอดภัยภายในวิทยาเขตให้แก่นักเรียนของเราด้วยการเปิด Triton Court ซึ่งเป็นหอพักนักศึกษาแห่งใหม่สำหรับการเรียนในภาคฤดูใบไม้ร่วงปี 2020 อีกด้วย

กิจกรรมนอกหลักสูตรต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มักต้องการนักเรียนที่มีความรอบรู้และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ในแคมปัส วิทยาลัย Edmonds มีชมรมกิจกรรมกว่า 30 กลุ่ม เช่น ชมรมการบัญชี ชมรมวิศวกรรม ไปจนถึงชมรมสำหรับประเทศต่าง ๆ เช่น สมาคมนักศึกษาเวียดนาม ชมรมอินโด และอื่น ๆ ศูนย์ความเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมของนักเรียน (CSEL) มีงานตำแหน่งต่าง ๆ ในแคมปัสสำหรับนักศึกษา ตั้งแต่การวางแผนกิจกรรมในมหาวิทยาลัย สภานักศึกษา และการเรียนรู้ผ่านงานบริการ (อาสาสมัคร)ทีมกีฬา Edmonds ของเราเป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ทั้งเบสบอล บาสเกตบอล ฟุตบอล ซอฟต์บอล และวอลเลย์บอล นักเรียนยังสามารถใช้สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล และโรงยิมเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้

ทุนการศึกษา

วิทยาลัย Edmonds ตระหนักถึงความท้าทายทางการเงินที่นักเรียนต่างชาติต้องประสบระหว่างการเรียนในสหรัฐอเมริกา วิทยาลัย Edmonds จึงได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติใหม่และนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนอยู่ในปัจจุบัน เรามอบทุนการศึกษามากกว่า $60,000 สำหรับนักเรียนต่างชาติในทุก ๆ ปี

ติดต่อ Edmonds College ตอนนี้

ค่าเล่าเรียน

$1,000—$5,000 ควอเตอร์

ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว

Afiiliation icon

สมาชิกภาพ

สาธารณะ

Top Programs icon

หลักสูตรเด่น

บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพและความงาม

Type of school icon

ประเภทของโรงเรียน

วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี • ขนาดของโรงเรียน

  Medium
 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  Co-ed
 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  No Affiliation
 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่
 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่
 • สถานที่ตั้ง

  นอกเมือง
 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  โรงเรียน AACC
 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

แบ่งปัน
Lynnwood WA
เยี่ยมชมเรา
20000 68th Avenue West Lynnwood, WA

เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่Edmonds College

Online Brochure

View Our Online Brochure:

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา