Edmonds College

 วิทยาลัย Edmonds เปิดสอนหลักสูตรสองปีเพื่อโอนย้ายหน่วยกิตไปยังระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรระดับมัธยมปลายแห่งรัฐวอชิงตัน วิทยาเขตที่ให้บรรยากาศเหมือนกับสวนสาธารณะ...

 

วิทยาลัย Edmonds เปิดสอนหลักสูตรสองปีเพื่อโอนย้ายหน่วยกิตไปยังระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรระดับมัธยมปลายแห่งรัฐวอชิงตัน วิทยาเขตที่ให้บรรยากาศเหมือนกับสวนสาธารณะที่สวยงามของเราอยู่ห่างจากเมืองซีแอตเทิลที่มีบรรยากาศคึกคักและเต็มไปด้วยนวัตกรรมประมาณ 30 นาทีไปทางทิศเหนือในย่านที่พักอาศัยที่ปลอดภัย วิทยาลัย Edmonds ให้บริการสนับสนุนนักเรียนฟรีที่ครอบคลุมหลายด้าน ตั้งแต่การกวดวิชา การให้คำปรึกษา การสำรวจอาชีพ ด้วยคณาจารย์ที่เอาใจใส่และเต็มที่กับนักเรียน โดยมีความมุ่งมั่นคือการช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในสหรัฐอเมริกา วิทยาลัย Edmonds ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการ STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์) ที่กำลังเป็นที่นิยมขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้กับบ้านเกิดของ Boeing และ Microsoft และวิทยาลัยยังสามารถรักษามาตรฐานการให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุดด้วยการเปิดอาคาร STEM ใหม่ในปี 2020 อีกด้วย

เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาแล้ว คุณสามารถโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยที่คุณต้องการได้! นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาของเราได้โอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยระดับประเทศทั่ววอชิงตัน สหรัฐอเมริกา และในต่างประเทศ!

หลักสูตรการเรียน

หลักสูตรระดับอนุปริญญาของเราเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาสองปีแรกเพื่อศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีสี่ปี คุณสามารถเลือกสาขาการเรียนด้วยโปรแกรม "2+2" ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปพร้อม ๆ กับขอรับบริการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีคุณภาพสูง ความช่วยเหลือด้านการศึกษา และทำกิจกรรมนอกหลักสูตรของสถาบันการศึกษา จำนวนนักเรียนในชั้นเรียนเฉลี่ยคือ 20 คนต่อผู้สอนหนึ่งท่าน ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับความใส่ใจเป็นรายบุคคล นอกจากนี้นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนนอกห้องเรียนตามเวลาที่กำหนดไว้ของอาจารย์ผู้สอน

วิทยาลัย Edmonds เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเพื่อเข้าเรียนในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ รายการด้านล่างนี้คือสาขาวิชาปริญญาบางส่วนที่เปิดสอน:

อนุปริญญาตรีศิลปศาสตร์: การบัญชี ธุรกิจ มานุษยวิทยา ศิลปะ การสื่อสาร การศึกษา ภาษาอังกฤษ การศึกษาระหว่างประเทศ วารสารศาสตร์ ดนตรี รัฐศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปะการละคร การสื่อสารด้วยภาพ/มัลติมีเดีย และอื่น ๆ!

อนุปริญญาตรีวิทยาศาสตร์: ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ เตรียมแพทย์ เตรียมพยาบาล โภชนาการ และอื่น ๆ!

หลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรทางอาชีพ

วิทยาลัย Edmonds เปิดสอนหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับงานเฉพาะด้าน หรือเพื่อพัฒนาทักษะที่มีอยู่ นักเรียนสามารถเรียนหลักสูตรสองปีหรือประกาศนียบัตรการศึกษาซึ่งใช้เวลาหกถึงเก้าเดือน เมื่อสำเร็จหลักสูตรเหล่านี้แล้ว นักศึกษาที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายจะมีสิทธิ์ได้รับการจ้างงานในสหรัฐอเมริกา

มัธยมปลายสู่มหาวิทยาลัย

หากคุณต้องการได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายและเข้าเรียนในวิทยาลัยไปพร้อม ๆ กัน นี่คือโปรแกรมของคุณ นักเรียนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปสามารถเข้าร่วมโปรแกรมที่กำหนดเองนี้ได้ นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายของสหรัฐอเมริกาและได้รับหน่วยกิตจากวิทยาลัยซึ่งเทียบเท่าเวลาหนึ่งปี ซึ่งจะโอนไปยังมหาวิทยาลัยที่ใช้เวลาเรียนสี่ปีได้ หน่วยกิตที่ได้รับจากการเรียนในประเทศของคุณสามารถ หน่วยกิตที่ได้รับจากประเทศของคุณสามารถนำมาใช้เทียบกับโปรแกรมนี้ได้

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองแบบเร่งรัด

โปรแกรม IESL เปิดสอนใน 5 ระดับสำหรับทักษะการอ่าน การเขียน การพูด/การฟัง และไวยากรณ์ เป็นเวลา 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับแต่ละระดับการเรียน อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร IESL ของเราจะนำทางนักเรียนไปสู่ความสำเร็จผ่านชั้นเรียนเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น การเตรียมสอบ TOEFL การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ และการฝึกงานหรือการเรียนรู้ผ่านงานบริการ (อาสาสมัคร) ด้วยการเรียน IESL ในระดับ 5 และหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษา (EAP) ของเรานั้น นักเรียนสามารถเรียนในชั้นเรียนระดับวิทยาลัยไปพร้อม ๆ กันโดยไม่ได้ต้องสอบ TOEFL

 

เหตุใดจึงต้องเป็น Edmonds

หอพักนักเรียนและโฮมสเตย์

สัมผัสกับประสบการณ์การใช้ชีวิตในสังคมของ Rainier Place ซึ่งเป็นหอพักนักเรียนของเรา หอพักของเราตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้เวลาเดินเพียง 3 นาทีไปยังชั้นเรียน เป็นห้องพักที่ตกแต่งเสร็จพร้อมเข้าอยู่ มีพื้นที่ส่วนกลางในทุก ๆ ชั้น ห้องสันทนาการ/เล่นเกมที่ชั้นล่าง บริการอินเทอร์เน็ต และผู้ช่วยประจำหอพักที่จะให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในโปรแกรมโฮมสเตย์ของเราและพักอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกันที่มีอยู่ถึง 400 ครอบครัวของเรา! บริการหอพักและโฮมสเตย์ของเราได้รับการจัดการโดย Edmonds Housing Office นอกจากนี้ วิทยาลัย Edmonds ของเรายังรับจัดหาที่พักที่ปลอดภัยภายในวิทยาเขตให้แก่นักเรียนของเราด้วยการเปิด Triton Court ซึ่งเป็นหอพักนักศึกษาแห่งใหม่สำหรับการเรียนในภาคฤดูใบไม้ร่วงปี 2020 อีกด้วย

กิจกรรมนอกหลักสูตรต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มักต้องการนักเรียนที่มีความรอบรู้และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ในแคมปัส วิทยาลัย Edmonds มีชมรมกิจกรรมกว่า 30 กลุ่ม เช่น ชมรมการบัญชี ชมรมวิศวกรรม ไปจนถึงชมรมสำหรับประเทศต่าง ๆ เช่น สมาคมนักศึกษาเวียดนาม ชมรมอินโด และอื่น ๆ ศูนย์ความเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมของนักเรียน (CSEL) มีงานตำแหน่งต่าง ๆ ในแคมปัสสำหรับนักศึกษา ตั้งแต่การวางแผนกิจกรรมในมหาวิทยาลัย สภานักศึกษา และการเรียนรู้ผ่านงานบริการ (อาสาสมัคร)ทีมกีฬา Edmonds ของเราเป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ทั้งเบสบอล บาสเกตบอล ฟุตบอล ซอฟต์บอล และวอลเลย์บอล นักเรียนยังสามารถใช้สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล และโรงยิมเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้

ทุนการศึกษา

วิทยาลัย Edmonds ตระหนักถึงความท้าทายทางการเงินที่นักเรียนต่างชาติต้องประสบระหว่างการเรียนในสหรัฐอเมริกา วิทยาลัย Edmonds จึงได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติใหม่และนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนอยู่ในปัจจุบัน เรามอบทุนการศึกษามากกว่า $60,000 สำหรับนักเรียนต่างชาติในทุก ๆ ปี

ติดต่อ Edmonds College Now

ค่าเล่าเรียน

$1,000—$5,000 ควอเตอร์

Fast facts

Afiiliation icon

สมาชิกภาพ

สาธารณะ

Top Programs icon

หลักสูตรยอดฮิต

บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพและความงาม

Type of school icon

ประเภทของโรงเรียน

วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

Visit the school website

 • ขนาดของโรงเรียน

  Medium
 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  Co-ed
 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  No Affiliation
 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่
 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่
 • สถานที่ตั้ง

  นอกเมือง
 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  โรงเรียน AACC
 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

แบ่งปัน
Lynnwood WA
Visit us
20000 68th Avenue West Lynnwood, WA

Become the best version of yourself at Edmonds College

Online Brochure

View Our Online Brochure:

Subscribe to get the latest from Study in the USA

You can unsubscribe at any time.