วิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows - Truckee Meadows Community College - Study in the USA Reno NV

Truckee Meadows Community College
วิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $5,000—$10,000 ภาคการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่

 • หลักสูตรยอดฮิต

  วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์, โอนย้ายมหาวิทยาลัย

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  NWCCU

 • ประเภทของที่พัก

  โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์

 • คะแนนสอบ

  การทดสอบ IELTS: Band 6+, TOEFL: 61+, iTEP: 3.7, Duolingo: 90+

 • สื่อสังคม

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows

วิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows ถูกก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1971 ตั้งอยู่ในเมือง Reno รัฐ Nevada ซึ่งเป็นเมืองอเมริกันเวสต์ที่สวยงาม และสามารถมองเห็นเทือกเขา Sierra Nevada ได้ TMCC เป็นวิทยาลัยชุมชนสองปีที่มีจำนวนนักศึกษามากกว่า 13,000 คน เปิดสอนมากกว่า 90 สาขาวิชาในหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ และอนุปริญญาวิทยาศาสตร์เพื่อการโอนย้าย รวมไปถึงหลักสูตรอนุปริญญาการศึกษาทั่วไปและอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

วิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่เสนอค่าเล่าเรียนราคาประหยัด มีนักศึกษาจำนวนหลายท่านแล้วที่เริ่มต้นการศึกษาของพวกเขาที่ TMCC ก่อนแล้วทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Nevada เมือง Reno (UNR) หรือที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Nevada เมือง Las Vegas (UNLV) และเนื่องจากว่าทางวิทยาลัยได้ทำสัญญาร่วมกับมหาวิทยาลัย UNR และ UNLV ทำให้กระบวนการโอนย้ายการศึกษาไปที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดายและไม่ยุ่งยาก นักศึกษาสามารถทำการโอนย้ายได้หลังจากที่สำเร็จการศึกษาสองปีแรกที่วิทยาลัย และหลังจากที่นักศึกษาทำการศึกษาครบ 24 หน่วยกิตที่ TMCC แล้วนักศึกษาอาจสามารถเลือกทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งอื่นภายในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ TMCC ยังคงพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา คุณสามารถเริ่มต้นที่ TMCC และโอนย้ายหน่วยกิตไปที่ใดก็ได้

วิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows ส่งเสริมความสำเร็จของนักศึกษา ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการหยิบยื่นการศึกษาและการบริการที่มีคุณภาพสูงให้แก่ชุมชนที่มีความหลากหลายของเรา ศูนย์บริการนักศึกษาชาวต่างชาติของเราทำงานแบบตัวต่อตัวกับนักศึกษาแต่ละท่านเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละท่านได้ไปถึงเป้าหมายทางด้านการศึกษาและส่วนบุคคลที่ได้ตั้งไว้

ทำไมต้องศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows

 • ค่าเล่าเรียนราคาประหยัด
 • วิทยาลัยได้ทำสัญญารับรองการโอนย้ายการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Nevada เมือง Reno และมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Nevada เมือง Las Vegas
 • ชั้นเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักศึกษาโดยเฉลี่ย 20 คนต่อหนึ่งชั้นเรียน
 • ไม่มีเกณฑ์กำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
 • เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองในระดับภูมิภาค
 • บริการให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการเป็นรายบุคคลในแต่ละภาคการศึกษา
 • นักศึกษาได้รับความเอาใจใส่อย่างเป็นส่วนตัวจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของทางวิทยาลัย
 • บริการบัญชีอีเมลและอินเทอร์เน็ตให้แก่นักศึกษาฟรี
 • บริการติวหนังสือและให้ความช่วยเหลือทางด้านการเขียนฟรี
 • กิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา

ทำไมต้องไปที่เมือง Reno รัฐ Nevada

 • ประหยัดค่าเล่าเรียนถึงครึ่งหนึ่งของค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่
 • ค่าครองชีพต่ำ
 • การขนส่งมวลชนราคาประหยัด
 • เป็นเมืองขนาดเล็กที่มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่เพียง 260,000 คน และมีความปลอดภัยสูง
 • มีจำนวนวันที่มีแสงแดดมากกว่า 300 วัน
 • ตั้งอยู่ห่างจากเมือง San Francisco รัฐ California เพียงสี่ชั่วโมงเท่านั้น
 • ตั้งอยู่ห่างจากเมือง Lake Tahoe เพียงชั่วโมงครึ่งเท่านั้น
 • กิจกรรมเล่นสกีและสโนว์บอร์ดระดับโลก
 • เดินเขา พายเรือ และแคมป์ปิ้ง
 • มีสนามกอล์ฟมากกว่า 15 แห่งในพื้นที่ท้องถิ่น

เสนอหลายหลักสูตรการศึกษา (เกือบ 90 สาขาวิชา)

 • การออกแบบสถาปัตยกรรม
 • ชีววิทยา
 • ธุรกิจ (การบัญชี เศรษฐศาสตร์ ระบบสารสนเทศ โลจิสติกส์ การจัดการ การตลาด)
 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม การพัฒนาเว็บไซต์
 • การบริหารงานก่อสร้าง
 • ศิลปะการปรุงอาหาร
 • การช่วยงานทันตแพทย์/อนามัยทันตกรรม
 • วิศวกรรม
 • วิจิตรศิลป์
 • เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์อัคคีภัย
 • การสื่อสารกราฟิก
 • การบริหารจัดการสถานบริการและการท่องเที่ยว
 • การจัดการโลจิสติกส์
 • ดนตรี
 • พยาบาล
 • ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 • จิตวิทยา
 • และสาขาวิชาอื่นอีกมากมาย...

การรับเข้าศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows

TMCC เปิดรับนักศึกษาเข้าทำการศึกษาในภาคฤดูใบไม้ร่วงและภาคฤดูใบไม้ผลิ และยอมรับใบสมัครเข้าศึกษาอยู่ตลอดก่อนเริ่มต้นภาคการศึกษาแต่ละภาค ต่อไปนี้เป็นเกณฑ์การรับสมัครของ TMCC

 • ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ต้องมีผลคะแนนสอบ TOEFL ระหว่างประเทศอย่างน้อย 61 (iBT) หรือ 500 (PBT) ผลคะแนนสอบ Duolingo 90 คะแนน ผลคะแนนสอบ IELTS โดยรวมระดับ 6 หรือสูงกว่า หรือผลคะแนนจากการทดสอบอื่นที่ยอมรับ หรือการสำเร็จการศึกษาที่เทียบเท่ากับการศึกษาในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เอกสารทางการเงินฉบับจริง
 • ขอรับใบสมัครเข้าเรียนได้ที่ internationalapply.tmcc.edu

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหนึ่งปีการศึกษา

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ: $10,600
ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว: $9,500
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (หนังสือและประกันสุขภาพ): $2,200
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (โดยประมาณ): $22,300

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Truckee Meadows Community College

Show More

Truckee Meadows Community College

Truckee Meadows Community College
International Student Services
7000 Dandini Boulevard RDMT 114
Reno NV 89512-3999
P: 775-673-7042
2yr/Community College - 2+2 Programs
 • การบัญชี
 • การโฆษณา
 • มานุษยวิทยา
 • สถาปัตยกรรม
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • เทคโนโลยียานยนต์
 • ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
 • ชีววิทยา
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • เซลล์และอณูชีววิทยา
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • วิศวกรรมโยธา
 • ห้องปฏิบัติการทางคลินิกด้านวิทยาศาสตร์
 • การสื่อสาร
 • องค์ประกอบศิลป์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การบริหารงานก่อสร้าง
 • การเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • การทำครัว
 • การป้องกันอันตรายในโลกออนไลน์
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • กลศาสตร์วิศวกรรม
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • สิ่งแวดล้อม/การพัฒนา
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การเงิน
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • การจัดการทั่วไป
 • ภูมิศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ
 • สุขภาพและความงาม
 • ความร้อน/การทำความเย็น/การปรับอากาศ
 • ประวัติศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • การพัฒนาของมนุษย์และครอบครัวศึกษา
 • โภชนาการของมนุษย์
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มนุษยศาสตร์-หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Prelaw)
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ฝึกงาน
 • ภูมิสถาปัตยกรรม
 • กฎหมาย
 • ศิลปศาสตร์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • โลจิสติกส์
 • การตลาด
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • คณิตศาสตร์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • การแพทย์/ทันตกรรม
 • จุลชีววิทยา
 • ดนตรี
 • การประพันธ์ดนตรี
 • การพยาบาล
 • วิทยาศาสตร์โภชนาการ
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • รัฐศาสตร์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาทันตแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 • จิตวิทยา
 • สาธารณสุข
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมวิทยา
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • การศึกษาพิเศษ
 • สถิติ
 • STEM
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • การจัดการสายโซ่อุปทาน
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • การละคร
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย
 • เทคนิคการสัตวแพทย์
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การบริหารงานก่อสร้าง
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ
 • โลจิสติกส์
 • การพยาบาล
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาทันตแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • บริหารธุรกิจ
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การทำครัว
 • การป้องกันอันตรายในโลกออนไลน์
 • การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
 • วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ
 • สุขภาพและความงาม
 • ความร้อน/การทำความเย็น/การปรับอากาศ
 • โลจิสติกส์
 • ดนตรี
 • การพยาบาล
 • การละคร

Related Articles