Truckee Meadows Community College

วิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows ถูกก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1971 ตั้งอยู่ในเมือง Reno รัฐ Nevada ซึ่งเป็นเมืองอเมริกันเวสต์ที่สวยงาม และสามารถมองเห็นเทือกเขา Sierra Nevada ได้ TMCC เป็นวิทยาลัยชุมชนสองปีที่มีจำนวนนักศึกษามากกว่า 15,000 คน เปิ...

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows

วิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows ถูกก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1971 ตั้งอยู่ในเมือง Reno รัฐ Nevada ซึ่งเป็นเมืองอเมริกันเวสต์ที่สวยงาม และสามารถมองเห็นเทือกเขา Sierra Nevada ได้ TMCC เป็นวิทยาลัยชุมชนสองปีที่มีจำนวนนักศึกษามากกว่า 15,000 คน เปิดสอนมากกว่า 160 สาขาวิชาในหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ และอนุปริญญาวิทยาศาสตร์เพื่อการโอนย้าย รวมไปถึงหลักสูตรอนุปริญญาการศึกษาทั่วไปและอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

วิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่เสนอค่าเล่าเรียนราคาประหยัด มีนักศึกษาจำนวนหลายท่านแล้วที่เริ่มต้นการศึกษาของพวกเขาที่ TMCC ก่อนแล้วทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Nevada เมือง Reno (UNR) หรือที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Nevada เมือง Las Vegas (UNLV) การบริการนักศึกษาชาวต่างชาติของ TMCC ได้ทำข้อตกลงในการโอนย้ายนักศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาหลักสูตรสี่ปีหลายแห่งทั่วสหรัฐอเมริกา และ TMCC ยังคงพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา คุณสามารถเริ่มต้นที่ TMCC และโอนย้ายหน่วยกิตไปที่ใดก็ได้

วิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows ส่งเสริมความสำเร็จของนักศึกษา ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการหยิบยื่นการศึกษาและการบริการที่มีคุณภาพสูงให้แก่ชุมชนที่มีความหลากหลายของเรา ศูนย์บริการนักศึกษาชาวต่างชาติของเราทำงานแบบตัวต่อตัวกับนักศึกษาแต่ละท่านเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละท่านได้ไปถึงเป้าหมายทางด้านการศึกษาและส่วนบุคคลที่ได้ตั้งไว้

ทำไมต้องศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows

 • ค่าเล่าเรียนราคาประหยัด
 • วิทยาลัยได้ทำสัญญารับรองการโอนย้ายการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Nevada เมือง Reno และมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Nevada เมือง Las Vegas
 • ชั้นเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักศึกษาโดยเฉลี่ย 20 คนต่อหนึ่งชั้นเรียน
 • ไม่มีเกณฑ์กำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
 • เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองในระดับภูมิภาค
 • บริการให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการเป็นรายบุคคลในแต่ละภาคการศึกษา
 • นักศึกษาได้รับความเอาใจใส่อย่างเป็นส่วนตัวจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของทางวิทยาลัย
 • บริการบัญชีอีเมลและอินเทอร์เน็ตให้แก่นักศึกษาฟรี
 • บริการติวหนังสือและให้ความช่วยเหลือทางด้านการเขียนฟรี
 • กิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา

ทำไมต้องไปที่เมือง Reno รัฐ Nevada

 • ประหยัดค่าเล่าเรียนถึงครึ่งหนึ่งของค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่
 • การขนส่งมวลชนราคาประหยัด
 • เป็นเมืองขนาดเล็กที่มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่เพียง 260,000 คน และมีความปลอดภัยสูง
 • มีจำนวนวันที่มีแสงแดดมากกว่า 300 วัน
 • ตั้งอยู่ห่างจากเมือง San Francisco รัฐ California เพียงสี่ชั่วโมงเท่านั้น
 • ตั้งอยู่ห่างจาก Lake Tahoe เพียง 30 นาทีเท่านั้น
 • กิจกรรมเล่นสกีและสโนว์บอร์ดระดับโลก
 • เดินเขา พายเรือ และแคมป์ปิ้ง
 • มีสนามกอล์ฟมากกว่า 15 แห่งในพื้นที่ท้องถิ่น
 • อีเว้นท์ประจำปี เช่น งานแสดงรถคลาสสิก การแข่งขันทางอากาศ การแข่งบอลลูนอากาศร้อน เทศกาลอาหาร รวมถึงเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลก

สาขาวิชาหลัก

 • การออกแบบสถาปัตยกรรม
 • ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
 • การผลิตขั้นสูง
 • ชีววิทยา
 • ธุรกิจ (การบัญชี เศรษฐศาสตร์ ระบบสารสนเทศ โลจิสติกส์ การจัดการ การตลาด)
 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม การพัฒนาเว็บไซต์
 • การบริหารงานก่อสร้าง
 • ศิลปะการปรุงอาหาร
 • การช่วยงานทันตแพทย์/อนามัยทันตกรรม
 • วิศวกรรม
 • วิจิตรศิลป์
 • เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์อัคคีภัย
 • การสื่อสารกราฟิก
 • การบริหารจัดการสถานบริการและการท่องเที่ยว
 • การจัดการโลจิสติกส์
 • ดนตรี
 • พยาบาล
 • ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 • จิตวิทยา
 • และสาขาวิชาอื่นอีกมากมาย...

การรับเข้าศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows

TMCC เปิดรับนักศึกษาเข้าทำการศึกษาในภาคฤดูใบไม้ร่วงและภาคฤดูใบไม้ผลิ และยอมรับใบสมัครเข้าศึกษาอยู่ตลอดก่อนเริ่มต้นภาคการศึกษาแต่ละภาค ต่อไปนี้เป็นเกณฑ์การรับสมัครของ TMCC

 • ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • หลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ: ต้องมีผลคะแนนสอบ TOEFL อย่างน้อย 61 (iBT) หรือ 500 (PBT) ผลคะแนนสอบ Duolingo 90 คะแนน ผลคะแนนสอบ IELTS โดยรวมระดับ 6 หรือสูงกว่า หรือผลคะแนนจากการทดสอบอื่นที่ยอมรับ หรือการสำเร็จการศึกษาที่เทียบเท่ากับการศึกษาในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐอเมริกา (มีทางเลือกอื่นเพิ่มเติม)
 • หลักฐานการสนับสนุนทางการเงิน
 • ขอรับใบสมัครเข้าเรียนได้ที่ internationalapply.tmcc.edu

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหนึ่งปีการศึกษา

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ: $11,000
ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว: $9,700
อื่น ๆ (หนังสือและประกันสุขภาพ): $2,300
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (โดยประมาณ): $23,000

 

ติดต่อ Truckee Meadows Community College Now

ค่าเล่าเรียน

$5,000—$10,000 ภาคการศึกษา

Fast facts

Afiiliation icon

สมาชิกภาพ

สาธารณะ

Top Programs icon

หลักสูตรยอดฮิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์, โอนย้ายมหาวิทยาลัย

Type of school icon

ประเภทของโรงเรียน

วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

Visit the school website

 • ขนาดของโรงเรียน

  Medium
 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  Co-ed
 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  No Affiliation
 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่
 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่
 • สถานที่ตั้ง

  เมือง
 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  NWCCU
 • ประเภทของที่พัก

  โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์
 • คะแนนสอบ

  การทดสอบ IELTS: Band 6+, TOEFL: 61+, iTEP: 3.7, Duolingo: 90+

แบ่งปัน
Reno NV
Visit us
International Student Services Reno, NV

Become the best version of yourself at Truckee Meadows Community College

Brochure

View Our Online Brochure

View our online brochure for more information, at your desk or on the go!Subscribe to get the latest from Study in the USA

You can unsubscribe at any time.