Acting & Performing Arts

ศึกษาหลักสูตรActing & Performing Artsที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในฐานะที่คุณเป็นนักศึกษาชาวต่างชาติ คุณสามารถเลือกทำการศึกษาในโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยชื่อดังที่เปิดสอนหลักสูตรActing & Performing Artsที่ดีที่สุดแห่งใดก็ได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา

กรุณาคลิกบนแผนที่ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่อยู่ข้างล่าง เพื่อค้นหาโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่คุณต้องการไปทำการศึกษา หรือทำการศึกษาพื้นที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เลย


Illinois

DePaul University

<mrk mid="1" mtype="seg">สถาบันสอนภาษาอังกฤษ (ELA - English Language Academy) ของมหาวิทยาลัย DePaul ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1996 เป็นโปรแกรมหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองแบบเร่งรัดที่เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใ ...

  • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
  • ระดับปริญญาโทหรือเอก
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Wisconsin

University of Wisconsin, Whitewater

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Wisconsin เมือง Whitewater (UWW) เป็นผู้นำด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษามาเป็นเวลานานกว่า 150 ปี ตั้งอยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมืองใหญ่หลายเมือง (เช่น เมือง Chicago เมือง Milwaukee เมือง Madison และเมือง Rockford) โดยใช้เวลาข ...

  • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
  • วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • ภาคฤดูร้อน

บริการต่างๆของนักศึกษา