วิทยาลัย Santa Monica - Santa Monica College - Study in the USA Santa Monica CA

Santa Monica College
วิทยาลัย Santa Monica

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $5,000—$10,000 ปีการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข
 • หลักสูตรยอดฮิต

  ศิลปะและการออกแบบ, บริหารธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  โรงเรียน AACC

 • ประเภทของที่พัก

  โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์

 • คะแนนสอบ

  การทดสอบ IELTS: Band 5+

 • สื่อสังคม

ข้อมูล

Santa Monica College (SMC) ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2472 เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐแคลิฟอร์เนียที่ได้รับการรับรองในระดับภูมิภาคจาก Western Association of Schools and Colleges (WASC)  เSMCป็นหนึ่งในวิทยาลัยชุมชนที่ดีที่สุดในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและในประเทศ  เปิดสอนหลักสูตรสองชั้นปีแรกของระดับมหาวิทยาลัยของอเมริกา วิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่รู้จักในฐานะวิทยาลัยอันดับหนึ่งที่มีการโอนย้ายหน่วยกิตเพื่อไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย UCLA และมหาวิทยาลัย USC  จากจำนวนนักศึกษาโดยรวม 34,000คน  ประมาณ 9 เปอร์เซ็นตเป็นนักศึกษาต่างชาติจากกว่า 100 ประเทศ

ชีวิตในสถานศึกษา

วิทยาเขตแห่งนี้อยู่ในเขตพื้นที่ชุมขนของซานตาโมนิก้า ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรราว 100,000 คน มีทำเลที่ตั้งห่างจากมหาสมุทรแปซิฟิกในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้เป็นระยะทาง 2 ไมล์ สภาพอากาศแบบสบายๆไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปตลอดทั้งปี ชีวิตในทุกๆวันโอบล้อมด้วยลมทะเล ภายใต้อุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส จากวิทยาลัยสามารถเดินทางได้อย่างง่ายดายไปยังโรงภาพยนต์สถานที่จัดแสดงดนตรี พิพิธภัณฑ์ ตลอดจนสถานสันทนาการสนุกสนาน เช่น Disneyland Magic Mountain และ Universal Studios  มหาวิทยาลัยที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้แก่มหาวิทยาลัยUCLA   มหาวิทยาลัยUSC และ มหาวิทยาลัยLoyola Marymount University เป็นต้น

ชีวิตในสถานศึกษาเต็มไปด้วยความสนุกสนานและกิจกรรมมากมาย! นักศึกษาต่างชาติที่เข้าใหม่จะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมชมรมใดชมรมหนึ่งจาก 50 ชมรมของวิทยาลัย ซึ่งเปิดโอกาสให้พวกเขาได้สังสรรค์เป็นประจำกับเพื่อนใหม่ทั้งจากสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคอื่นๆของโลก นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยยังมีการจัดงานให้ข้อมูงการโอนย้ายสถาบันการศึกษาขึ้นเป็นประจำทุกปีในภาคฤดูใบไม้ร่วงและภาคฤดูใบไม้ผลิ สถาบันการศึกษาชั้นนำที่เข้าร่วมงานได้แก่ มหาวิทยาลัยUCLA  มหาวิทยาลัยUSC มหาวิทยาลัยBrown มหาวิทยาลัยColumbia และ มหาวิทยาลัยCornell

สาขาการศึกษา

Santa Monica College เปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาหลักๆมากมายที่สามารถโอนย้ายไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ ได้แก่ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร ศิลปะภาพพิมพ์ เคมีวิทยา ชีววิทยา และวิศวกรรม อีกทั้งยังเปิดสอนระดับอนุปริญญาในหลักสูตรปริญญาด้านศิลปศาสตร์ ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรการสำเร็จการศึกษาของภาควิชา ภารกิจอันดับหนึ่งของทางวิทยาลัยคือมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อโอนย้ายไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ นักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับสองชั้นปีแรกตามข้อกำหนดของระดับปริญญาตรีจะได้รับอนุปริญญาด้านศิลปศาสตร์ ก่อนที่จะโอนย้ายหน่วยกิตไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแบบเรียนสี่ปี เพื่อจะได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยทั่วไปแล้ว ชั้นเรียนของเรามีขนาดเล็กกว่าชั้นเรียนของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ และมุ่งเน้นที่การเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรในระดับที่สูงขึ้นของแผนกวิชาในระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษามีโอกาสที่จะไช้ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์และสตูดิโอโดยไม่ต้องแก่งแย่งกับเพื่อนร่วมชั้นหรือนักศึกษาชั้นสูงกว่า

ศูนย์การศึกษานานาชาติ

ศูนย์การศึกษานานาชาติของ Santa Monica College จัดให้มีบริการและโครงการต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ได้แก่ บริการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรนานาชาติ ศูนย์ที่ปรึกษาแนะแนวด้านการเรียน  และศูนย์ที่ปรึกษา ศูนย์การศึกษานานาชาติให้ความช่วยเหลือเรื่องการรับสมัครเข้าและการลงทะเบียน ให้คำปรึกษาด้านการเรียน การดูแลสุขภาพ ที่พักอาศัย เรื่องวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และการปรับตัวของนักศึกษา นอกจากนี้ ศูนย์การศึกษานานาชาติยังจัดให้มีหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (โดยไม่จำเป็นต้องสอบ TOEFL หรือ IELTS) การศึกษาแลกเปลี่ยนทํ้งในต่างประเทศ และภาคเรียนที่SMC

การรับสมัครนักศึกษา

ปฏิทินปีการศึกษาของวิทยาลัยแบ่งเป็น ภาคฤดูใบไม้ร่วง ภาคฤดูหนาว ภาคฤดูใบไม้ผลิ และภาคฤดูร้อน การรับสมัครเรียนจะดำเนินไปเรื่อยๆ ก่อนเปิดภาคเรียนแต่ละภาค กรุณาดูประกาศวันปิดรับสมัครและวันเปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัย  นักศึกษาต่างชาติ (วีซ้าF-1) ต้องมีคะแนน TOEFLขั้นต่ำ 450 คะแนน (133 คะแนน สำหรับการทดสอบบนคอมพิวเตอร์ หรือ 45-46 คะแนนสำหรับการทดสอบบนอินเทอร์เน็ต) คะแนน  iTEP 3 คะแนน หรือคะแนนIELTS ขั้นต่ำ 5.0 คะแนน    สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีคะแนนทดสอบความสามารถด้านภาษาตามที่กำหนด สามารถสมัครเข้าเรียนได้โดยมาเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (IEP)ก่อน  หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดนี้เป็นหลักสูตรที่ไม่มีหน่วยกิตและใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนหลักสูตร IEP ต้องยื่นเอกสารทั้งหมดตามข้อกำหนดสำหรับการรับสมัครนักศึกษาทั่วไป ยกเว้นแต่คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตร IEP (ภาคการศึกษา/ภาคเรียน 1-3)จะได้รับการรับรองให้เริ่มต้นศึกษาในระดับอนุปริญญาที่SMC โดยไม่ต้องใช้คะแนน TOEFL/IELTS หรือคะแนนทดสอบอื่นๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ

วิทยาลัยมีห้องสมุดที่ทันสมัยพร้อมห้องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ตลอดไปจนถึงศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอุปกรณ์ครบครัน มีห้องพักผ่อนสำหรับนักศึกษา โรงอาหาร และร้านหนังสือ พร้อมให้บริการแก่นักศึกษา อีกทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกของสนามกีฬา ได้แก่ สระว่ายน้ำ สนามกรีฑาแบบโอลิมปิก ศูนย์ยิมนาสติกและศูนย์ออกกำลัง ทางวิทยาเขตได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆไว้มากมาย เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนในด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมวิทยา วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ การดนตรี และหลักสูตรพยาบาล ทั้งยังมีโรงละครศิลปะการแสดงสร้างใหม่ หอฟังดนตรี และหอศิลป์ ซึ่งใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดแสดงละครดนตรีซิมโฟนี และนิทรรศการภาพถ่ายของนักศึกษา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Santa Monica College

Show More

Santa Monica College

International Education Center
1900 Pico Blvd.
Santa Monica CA 90405-1628
P: 310-434-4237
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • การบัญชี
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • บริหารธุรกิจ
 • การสื่อสาร
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • โลกศึกษาและภูมิภาคศึกษา
 • การออกแบบตกแต่งภายใน
 • วารสารศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 • ศิลปศาสตร์
 • สื่อมวลชนและสารสนเทศศึกษา
 • ดนตรี
 • การพยาบาล
 • นโยบายสาธารณะ
 • การละคร
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา
2yr/Community College - 2+2 Programs
 • การบัญชี
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • บริหารธุรกิจ
 • การสื่อสาร
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • โลกศึกษาและภูมิภาคศึกษา
 • การออกแบบตกแต่งภายใน
 • วารสารศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 • ศิลปศาสตร์
 • สื่อมวลชนและสารสนเทศศึกษา
 • ดนตรี
 • การพยาบาล
 • นโยบายสาธารณะ
 • การละคร
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • การบัญชี
 • บริหารธุรกิจ
 • การพัฒนาเด็ก
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • โลกศึกษาและภูมิภาคศึกษา
 • การออกแบบตกแต่งภายใน
 • สื่อมวลชนและสารสนเทศศึกษา
 • นโยบายสาธารณะ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • IELTS ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน

Related Articles