ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี

ภาพตกแต่งสำหรับระดับปริญญา ปริญญาตรี

ต้องการที่จะจับคู่กับหลักสูตรระดับปริญญาตรี?

แจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการอะไร เพื่อให้เราสามารถหาโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Call to action background image. Decorative.
ภาพรวมของหลักสูตร

การศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ เพิ่มโอกาสในการทำงาน และกำหนดเส้นทางสู่ความสำเร็จในอาชีพการงานของคุณได้ วิชาเอก (สาขาวิชา) ของคุณ ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า "ปริญญาตรี" นั้นจะเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อและอาชีพปลายทางที่คุณต้องการ การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปมักกำหนดให้คุณต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเสียก่อนที่จะรับคุณเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกต่อไป และการศึกษาระดับปริญญาตรีนั้นยังเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคุณอีกด้วย

คุณจะได้รับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ใช้เวลาในการเรียนสี่ปี หรือผ่านหลักสูตรระดับปริญญาตรีออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ประโยชน์ของโปรแกรมการศึกษาเหล่านี้ก็คือ มหาวิทยาลัยที่ใช้เวลาในการเรียนสี่ปีนั้นไม่เพียงแต่จะให้การศึกษาที่จำเป็นต่อการศึกษาเรียนรู้สาขาวิชาของคุณเท่านั้น แต่ยังมอบโอกาสในการฝึกงาน การวิจัย หรือความเป็นผู้นำนอกชั้นเรียน ซึ่งสามารถปรับปรุงประวัติย่อของคุณให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาประมาณสี่ปี หรือเทียบเท่าหน่วยกิต 120 หน่วยในระบบภาคการศึกษา (หรือ 180 หากเป็นการศึกษาในระบบไตรมาส) ปริญญาตรีมีหลากหลายหลักสูตร โดยแต่ละหลักสูตรจะมีสาขาวิชาที่แตกต่างกันออกไป เช่น ศิลปศาสตรบัณฑิต (BA) วิทยาศาสตรบัณฑิต (BS) และศิลปศาสตรบัณฑิต (BFA)

ค้นหามหาวิทยาลัยที่ใช่สำหรับคุณและเรียนต่อระดับปริญญาในสหรัฐอเมริกา!ดูโรงเรียนเหล่านี้

Edmonds College Office of International Programs

Edmonds College

$1,000—$5,000 ควอเตอร์

โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี 2ปี/วิทยาลัยชุมชน - โปรแกรม 2+2
California State University, Chico

California State University, Chico

$15,000—$20,000 ภาคการศึกษา

ใบรับรอง/ระยะสั้น ระดับปริญญาโทหรือเอก ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
Santa Monica College

Santa Monica College

$5,000—$10,000 ปีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี ออนไลน์ ใบรับรอง/ระยะสั้น

หลักสูตรที่แนะนำ

หลักสูตรอื่นๆ

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา