Nhận bằng cử nhân của bạn ở Hoa Kỳ

Hình ảnh trang trí cho mức độ Bằng cử nhân

Bạn muốn được phù hợp với các chương trình cấp bằng Cử nhân?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Bằng cử nhân có thể tăng khả năng kiếm tiền của bạn, tăng cơ hội việc làm và đưa bạn đến con đường hướng tới sự nghiệp thành công. Còn được gọi là “bằng đại học”, chuyên ngành (lĩnh vực học tập) của bạn sẽ là cơ sở cho việc học tập và sự nghiệp sau này của bạn. Bằng cử nhân thường được yêu cầu trước khi theo đuổi bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ và là bước quan trọng đầu tiên trong giáo dục đại học của bạn.

Bạn nhận được bằng cử nhân tại các trường đại học bốn năm hoặc thông qua chương trình đại học trực tuyến của một trường đại học. Lợi ích của các chương trình này là các trường đại học bốn năm không chỉ cung cấp cho bạn nền giáo dục mà bạn cần để hiểu lĩnh vực của mình mà còn cả các cơ hội thực tập, nghiên cứu hoặc lãnh đạo ngoài lớp có thể nâng cao hơn nữa lý lịch của bạn.

Bằng cử nhân sẽ mất khoảng bốn năm để hoàn thành, hoặc 120 tín chỉ học kỳ (180 tín chỉ nếu bạn theo học hệ một phần tư). Có một số loại bằng Cử nhân, mỗi loại gói gọn một lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. Chúng bao gồm Cử nhân Nghệ thuật (BA), Cử nhân Khoa học (BS) và Cử nhân Mỹ thuật (BFA).

Tìm một trường đại học phù hợp với bạn và theo đuổi bằng Cử nhân tại Hoa Kỳ!Tìm Hiểu Các Trường

Berkeley Global

Berkeley Global

$15,000—$20,000 Học kỳ dài

Chương trình Đại học Các Chương trình tiếng Anh Đại học (4 năm)

Chương trình đào tạo

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.