การเรียนออกแบบและศิลปะสร้างสรรค์ในสหรัฐอเมริกา

Team of designers huddled around a table looking at some design work

ต้องการจับคู่กับโปรแกรม Creative Arts and Design หรือไม่?

แจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการอะไร เพื่อให้เราสามารถหาโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Call to action background image. Decorative.
การออกแบบและศิลปะสร้างสรรค์นั้นไม่ได้รับความสำคัญมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยไม่ได้มีประวัติศาสตร์ด้านการศึกษาที่ได้รับการยอมรับเช่นเดียวกับหลักสูตรการเรียนอื่น ๆ ซึ่งในปัจจุบันนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ศิลปะได้เข้ามามีบทบาทและความสำคัญต่อสังคมอย่างมากมาย ทั้งความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่รู้จบ การคิดนอกกรอบ และผู้คนต่างก็ให้ความสำคัญต่อการฝึกฝนทักษะเฉพาะตัวที่ไม่สามารถสอนกันได้ง่าย ๆ

ปริญญาตรีสาขาการออกแบบและศิลปะสร้างสรรค์จะมอบโอกาสในเส้นทางอาชีพในเกือบทุกอุตสาหกรรมให้แก่คุณ องค์ประกอบภาพเป็นส่วนประกอบหลักของแคมเปญการสร้างแบรนด์ใด ๆ และเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจใด ๆ ที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ยั่งยืน ตัวอย่างอาชีพสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในสาขาการออกแบบและศิลปะสร้างสรรค์ได้แก่ ผู้กำกับศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมัลติมีเดีย นักออกแบบ ภัณฑารักษ์ ศิลปิน และอื่น ๆ

วิชาที่คุณสามารถเลือกศึกษาในสาขาวิชาเหล่านี้ได้แก่:

  • หลักการออกแบบ
  • ประวัติศาสตร์ศิลปะ
  • การวาดภาพลายเส้น
  • การวาดภาพ 3 มิติ
  • ออกแบบกราฟิก


ดูโรงเรียนเหล่านี้

หลักสูตรที่แนะนำ

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term
หลักสูตรอื่นๆ

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา