Du Học về Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Mỹ

Team of designers huddled around a table looking at some design work

Bạn muốn được phù hợp với các chương trình Nghệ thuật và Thiết kế Sáng tạo?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế đã có một lịch sử được coi là hiển nhiên và không được tổ chức giảng dạy học tập như nhiều chương trình khác. Nhưng điều đó đã hoàn toàn thay đổi. Trong những năm gần đây, nghệ thuật đã được quan tâm và được chú ý vì những điều mà lĩnh vực này mang lại cho xã hội ? với khả năng sáng tạo vô tận, tư duy mới lạ và những cá nhân có những kỹ năng độc đáo được đào tạo và mài dũa.

Bằng cử nhân's về Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tạo nền tảng để bạn làm việc trong bất cứ lĩnh vực nào. Yếu tố hình ảnh là nền tảng cốt lõi của các chiến dịch xây dựng thương hiệu và đặc biệt cần thiết cho bất kỳ công ty nào muốn xây dựng một hình ảnh lâu dài. Các công việc dành cho sinh viên theo đuổi chuyên ngành Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế bao gồm giám đốc nghệ thuật, chuyên viên truyền thông đa phương tiện, nhà thiết kế, quản lý tổ chức triển lãm, nghệ sĩ, và các nghề liên quan khác.

Các môn bạn có thể học trong các chuyên ngành thuộc lĩnh vực này bao gồm:

  • Nguyên lý Thiết kế
  • Lịch sử Nghệ thuật
  • Hội họa
  • Vẽ 3D
  • Thiết kế Đồ họa


Tìm Hiểu Các Trường

San Jose City College

Typical cost per Semester: $10,000 — $15,000

Certificate/Short Term 2yr/Community College - 2+2 Programs Undergraduate

Chương trình đào tạo

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.