Nghiên cứu Quảng cáo ở Hoa Kỳ

Hình ảnh trang trí cho ngành Quảng cáo học

Bạn muốn được phù hợp với các chương trình Quảng cáo?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Tổng quan về nhiên

Là một sinh viên quốc tế, học tập để lấy một tấm bằng hoặc chứng chỉ tại Mỹ, bạn có nhiều sự lựa chọn trong số các trường đại học và cao đẳng hàng đầu tại Mỹ và đặc biệt nổi tiếng với các chương trình Advertising

Study in the USA kết nối các sinh viên quốc tế với các trường và chương trình giáo dục Mỹ. Bắt đầu hành trình du học Mỹ của bạn ngay hôm nay.Tìm Hiểu Các Trường

DePaul University English Language Academy

DePaul University

$1,000—$5,000 Học kỳ ngắn

Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Ch˝ıng trình hè Sau đại học

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.