Du học về Du lịch và Khách sạn tại Mỹ

A receptionist speaking on the phone while operating a computer

Want to be matched with Travel and Hospitality programs?

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.
Course Overview

Bạn đã bao giờ bị ấn tượng bởi dịch vụ xuất sắc tại một nhà hàng, khách sạn hoặc ở các sự kiện khác chưa? Điều đó có đóng góp không nhỏ từ những con người tận tâm mang trong mình niềm đam mê phục vụ. Làm việc trong lĩnh vực du lịch và khách sạn sẽ phát triển khả năng tương tác và phục vụ mọi người của bạn. Học một trong hai lĩnh vực sẽ giúp phát triển các kỹ năng cụ thể giúp bạn có thể sẵn sàng ứng dụng vào thế giới thực.

Du học Mỹ về du lịch và khách sạn là lựa chọn sáng suốt cho những ai yêu thích công việc ở những nơi họ có thể giao lưu, gặp gỡ nhiều người mới và chia sẻ kỹ năng nào đó với thế giới. Các công việc dành cho bạn với bằng khách sạn hoặc du lịch bao gồm tổ chức sự kiện, du lịch, quản lý nhà hàng hoặc đầu bếp, tư vấn và hơn thế nữa!

  • Nguồn Nhân lá»±c
  • Quản trị Sá»± kiện
  • Tiếp thị
  • Vận hành Kinh doanh
  • Nghệ thuật Ẩm thá»±c

Các môn bạn có thể học trong các chuyên ngành thuộc lĩnh vực này bao gồm:

Tìm Hiểu Các Trường

Các trường nổi bật

Subscribe to get the latest from Study in the USA

You can unsubscribe at any time.