Du Học về Nông nghiệp và Thú y tại Mỹ

Woman performing a medical check on a farm animal

Want to be matched with Agriculture and Veterinary Medicine programs?

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.
Course Overview

Chương trình đại học về Nông nghiệp và Thú y sẽ bao gồm nhiều môn học đa dạng giúp bạn sẵn sàng làm việc trong các ngành nghề liên quan như kinh doanh hàng nông sản, thương mại điện tử, quản lý kinh doanh, tư vấn và có các công việc trong ngành thú y. Tạo ra sự khác biệt cho môi trường quanh ta cũng như cuộc sống của các loài động vật bằng cách tạo ra các phương thức canh tác bền vững giúp làm màu mỡ thêm cuộc sống của mọi sinh vật sống trên trái đất.

Nông nghiệp và Thú y là những người bạn đồng hành. Ngành nông nghiệp tập trung tạo ra các phương pháp để sản xuất thực phẩm hiệu quả hơn, theo đó tác động lên ngành thú y. Bằng cử nhân về một trong hai lĩnh vực nãy đều mang lại cho bạn cơ hội mở rộng thế giới quan và chu du khắp thế giới, làm việc với các loài động vật và góp phần vào một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người.

  • Nông nghiệp
  • Khoa học về Thá»±c vật
  • Thú y
  • Kinh tế học
  • Quản trị Nông trại
  • Sinh lý học và Giải phẫu Động vật

Các môn bạn có thể học trong các chuyên ngành thuộc lĩnh vực này bao gồm:

Tìm Hiểu Các Trường

Các trường nổi bật

Subscribe to get the latest from Study in the USA

You can unsubscribe at any time.