Du Học về Nông nghiệp và Thú y tại Mỹ

Woman performing a medical check on a farm animal

Bạn muốn được kết hợp với các chương trình Nông nghiệp và Thú y?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Chương trình đại học về Nông nghiệp và Thú y sẽ bao gồm nhiều môn học đa dạng giúp bạn sẵn sàng làm việc trong các ngành nghề liên quan như kinh doanh hàng nông sản, thương mại điện tử, quản lý kinh doanh, tư vấn và có các công việc trong ngành thú y. Tạo ra sự khác biệt cho môi trường quanh ta cũng như cuộc sống của các loài động vật bằng cách tạo ra các phương thức canh tác bền vững giúp làm màu mỡ thêm cuộc sống của mọi sinh vật sống trên trái đất.

Nông nghiệp và Thú y là những người bạn đồng hành. Ngành nông nghiệp tập trung tạo ra các phương pháp để sản xuất thực phẩm hiệu quả hơn, theo đó tác động lên ngành thú y. Bằng cử nhân về một trong hai lĩnh vực nãy đều mang lại cho bạn cơ hội mở rộng thế giới quan và chu du khắp thế giới, làm việc với các loài động vật và góp phần vào một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người.

Các môn bạn có thể học trong các chuyên ngành thuộc lĩnh vực này bao gồm:

  • Nông nghiệp
  • Khoa học về Thực vật
  • Thú y
  • Kinh tế học
  • Quản trị Nông trại
  • Sinh lý học và Giải phẫu Động vật


Tìm Hiểu Các Trường

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term

Chương trình đào tạo

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.