Podcasts

Trở thành sinh viên quốc tế sống và học tập tại Mỹ sẽ mang lại cho bạn nhiều cơ hội. Các thông tin này sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt cho hành trình du học và tận hưởng nhiều trải nghiệm mới thú vị tại Mỹ!

Trao quyền cho học viên - Biến thách thức thành cơ hội

Trao quyền cho học viên - Biến thách thức thành cơ hội

Liberty Hombe là một sinh viên dự bị y khoa sinh ra ở Zimbabwe nhưng đã trải qua phần lớn thời thơ ấu của mình ở Nam Phi. Anh ấy đang theo học Đại học Bang Minnesota ở Mankato và đã thành lập một số tổ chức sinh viên giúp cải thiện cuộc sống của sinh...

Category: Podcasts
January 10th, 2022
Câu chuyện của sinh viên quốc tế

Câu chuyện của sinh viên quốc tế

"Chúng tôi mong muốn đoàn kết mọi người. Đánh giá cao hơn và hiểu rõ hơn sự khác biệt của chúng tôi, đồng thời nhận ra những điểm tương đồng và những ước mơ chung của chúng tôi. Để truyền cảm hứng và nâng cao tinh thần cho mọi người. Để tạo ra m...

Subscribe to get the latest from Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.