Du học về Chăm sóc Sức khỏe và Thể hình tại Mỹ

Woman standing in front of a conference table

Bạn muốn được phù hợp với các chương trình Khóa học tiếng Anh?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Học ngành Chăm sóc Cá nhân và Thể hình tại Mỹ chính là bạn đang đầu tư vào cuộc sống và thúc đẩy lối sống lành mạnh. Ngành công nghiệp thể hình nói riêng đang không ngừng đổi mới và tìm kiếm những phương pháp mới để nâng cao lối sống của mọi người thông qua chế độ dinh dưỡng, bài thể dục và các phương pháp tập luyện độc đáo. Thông qua các nghiên cứu của mình, bạn sẽ hiểu cơ thể con người, các phương pháp tốt nhất để tăng cường sức khỏe và cách tạo động lực cho khách hàng của bạn sau này.

Chăm sóc Cá nhân và Thể hình tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe. Khi chúng ta xem xét ý nghĩa của mỗi bộ môn này, chúng ta thường liên kết chúng với các khía cạnh vật lý. Tuy nhiên, chăm sóc cá nhân gần đây đã được kết nối nhiều hơn với việc thúc đẩy một sức khỏe tinh thần tích cực. Chăm sóc trạng thái tinh thần của bạn cũng quan trọng như sức khỏe thể chất, và dù làm mảng nào, bạn cũng sẽ được dạy sự cân bằng giữa cả tinh thần và thể chất. Các công việc liên quan đến chăm sóc cá nhân và thể hình thường thấy đó là huấn luyện viên cá nhân, chuyên gia dinh dưỡng và hơn thế nữa.

Các môn học phổ biến cho công việc về chăm sóc sức khỏe và thể hình bao gồm:

  • Cơ thể động học
  • Giải phẫu học
  • Tâm lý học
  • Dinh dưỡng
  • Tâm lý học Thể thao


Tìm Hiểu Các Trường

Chương trình đào tạo

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.