Du Học về Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin tại Mỹ

Woman working on a laptop

Bạn muốn được phù hợp với các chương trình Khoa học Máy tính và CNTT?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Lĩnh vực Khoa học Máy tính và CNTT đang phát triển nhanh chóng và tạo ra nhiều ngành nghề linh hoạt để bạn theo đuổi. Các mảng thường thấy trong lĩnh vực Khoa học Máy tính và CNTT là lập trình, tin học, an ninh mạng, công nghệ đám mây và các mảng khác. Theo học một ngành liên quan ở đại học sẽ trang bị cho bạn bộ kỹ năng đặc biệt phù hợp với xã hội hiện đại.

Với việc thế giới của chúng ta ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào công nghệ, công việc về lĩnh vực Khoa học Máy tính và CNTT sẽ giúp cả thế giới tiến lên phía trước. Từ việc phát triển các công nghệ mới đến bảo vệ tài sản kỹ thuật số, các công ty đang dựa vào các ngành liên quan Khoa học Máy tính và CNTT để kiến tạo và hỗ trợ hoạt động và tổ chức doanh nghiệp.

Các môn học có thể có trong chương trình giảng dạy của một trường Đại học Mỹ bao gồm:

  • Giải tích
  • Thuật toán
  • Cấu trúc Dữ liệu
  • Kỹ thuật Phần mềm
  • Quản trị Dữ liệu


Tìm Hiểu Các Trường

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term

Chương trình đào tạo

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.