Du Học về Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin tại Mỹ

Woman working on a laptop

Want to be matched with Computer Science and IT programs?

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.
Course Overview

Lĩnh vực Khoa học Máy tính và CNTT đang phát triển nhanh chóng và tạo ra nhiều ngành nghề linh hoạt để bạn theo đuổi. Các mảng thường thấy trong lĩnh vực Khoa học Máy tính và CNTT là lập trình, tin học, an ninh mạng, công nghệ đám mây và các mảng khác. Theo học một ngành liên quan ở đại học sẽ trang bị cho bạn bộ kỹ năng đặc biệt phù hợp với xã hội hiện đại.

Với việc thế giới của chúng ta ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào công nghệ, công việc về lĩnh vực Khoa học Máy tính và CNTT sẽ giúp cả thế giới tiến lên phía trước. Từ việc phát triển các công nghệ mới đến bảo vệ tài sản kỹ thuật số, các công ty đang dựa vào các ngành liên quan Khoa học Máy tính và CNTT để kiến tạo và hỗ trợ hoạt động và tổ chức doanh nghiệp.

Các môn học có thể có trong chương trình giảng dạy của một trường Đại học Mỹ bao gồm:

  • Giải tích
  • Thuật toán
  • Cấu trúc Dữ liệu
  • Kỹ thuật Phần mềm
  • Quản trị Dữ liệu

Tìm Hiểu Các Trường

Các trường nổi bật

Subscribe to get the latest from Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.