Du Học các ngành STEM tại Mỹ

Three students examining a technical model object

Want to be matched with STEM programs?

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.
Course Overview

Bạn muốn theo học một ngành có thể trang bị kiến thức linh hoạt cho công việc trong nhiều ngành khác nhau? Với chuyên ngành STEM, bạn có được kiến ​​thức về Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học, một bộ kỹ năng sẵn sàng cho những nhu cầu đa dạng của thị trường lao động ngày nay. Học STEM tại Mỹ thúc đẩy sự hiểu thế giới xung quanh, tận dụng hóa các kỹ năng giải quyết vấn đề đa dạng để tạo ra các giải pháp thay đổi thế giới.

Các chương trình học STEM ở Mỹ sẽ dành cho những người thích giải quyết các vấn đề, người có tư duy phản biện hay những người mơ ước tạo ra một sự thay đổi lâu dài. Công việc của bạn sẽ liên quan đến ngành STEM mà bạn chọn học. Học về STEM là nền tảng khi bạn theo đuổi sự nghiệp trong các ngành sinh học, kỹ thuật, phát triển phần mềm, vật lý, và nhiều ngành khác.

  • Sinh học
  • Vật lý
  • Khoa học Máy tính
  • Toán học
  • Kỹ thuật

Các môn bạn có thể học trong các chuyên ngành thuộc lĩnh vực này bao gồm:

Tìm Hiểu Các Trường

Sierra College

Typical cost per Semester: $15,000—$20,000

Bachelor Degree English Programs 2yr/Community College - 2+2 Programs

Các trường nổi bật

Sierra College

Typical cost per Semester: $15,000—$20,000

Bachelor Degree English Programs 2yr/Community College - 2+2 Programs

Subscribe to get the latest from Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.