Du Học về Kiến trúc và Xây dựng tại Mỹ

Two people examining blueprints at a construction site

Want to be matched with Architecture and Construction programs?

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.
Course Overview

Một công việc trong lĩnh vực Kiến trúc và Xây dựng bao gồm nhiều phần kết nối liên tục; từ thiết kế, thi công, quản lý và bảo trì. Tìm hiểu sự phức tạp của việc thực hiện một quy hoạch kiến ​​trúc đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về tất cả các giai đoạn, những người phụ trách hiện thực hóa, cũng như những người sẽ chịu ảnh hưởng từ công trình.

Các môn học trong chuyên ngành kiến ​​trúc và xây dựng sẽ giúp bạn phát triển các kỹ năng trong từng vấn đề đã đề cập ở trên, cũng như cung cấp hiểu biết sâu sắc hơn về những ý nghĩa là các công trình mang lại cho xã hội nơi đặt chúng tọa lạc. Các chuyên ngành này sẽ giúp bạn phát triển sự nghiệp trong mảng kỹ thuật, thiết kế, xây dựng, quản trị hệ thống, thiết kế mạng điện và nhiều ngành khác.

  • Toán học
  • Thiết kế Mỹ thuật
  • Vật lý
  • Thiết kế Mô hình 3D
  • Luật Môi trường
  • Quản trị Rủi ro

Các môn bạn có thể học trong các chuyên ngành thuộc lĩnh vực này bao gồm:

Tìm Hiểu Các Trường

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Secondary/Boarding Certificate/Short Term 2yr/Community College - 2+2 Programs

Các trường nổi bật

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Secondary/Boarding Certificate/Short Term 2yr/Community College - 2+2 Programs

Subscribe to get the latest from Study in the USA

You can unsubscribe at any time.