Du Học về Kỹ thuật tại Mỹ

Woman in hard hat with a clipboard

Want to be matched with Engineering programs?

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.
Course Overview

Kỹ thuật hiện thực ý tưởng sáng tạo & mdash; được chia thành nhiều ngành nhỏ hơn ảnh hưởng đến cách chúng ta tương tác với thế giới ngày nay. Mặc dù có nhiều loại kỹ thuật cụ thể, phổ biến nhất là các ngành dân dụng, hóa chất, điện, cơ khí, công nghiệp và phần mềm.

Bằng kỹ sư thường được phân loại theo tên ngành nhỏ, ví dụ: một kỹ sư muốn viết phần mềm máy tính sẽ được gọi là Kỹ sư phần mềm, với một khóa học đặc thù dành riêng cho ngành nghề này. Chương trình kỹ sư bạn lựa chọn sẽ giúp bạn có được những công việc trong các ngành cụ thể đó vì nhiều kỹ năng là đặc thù cho từng ngành.

  • Giải tích
  • Đại cÆ°Æ¡ng về Kỹ thuật
  • Vật lý

Các môn học có thể có là khá đa dạng, phụ thuộc vào từng ngành bạn lựa chọn, tuy nhiên một số môn phổ biến bao gồm:

Tìm Hiểu Các Trường

Các trường nổi bật

Subscribe to get the latest from Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.