Du Học về Khoa học Nhân văn tại Mỹ

A study group and a teacher at a table

Bạn muốn được khớp với các chương trình Nhân văn?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Khoa học nhân văn tập trung vào việc thấu hiểu suy nghĩ của con người, xã hội, văn hóa, triết học và các vấn đề liên quan. Thông qua việc nghiên cứu khoa học nhân văn, bạn có thể quan sát thấy những bối cảnh đã hình thành nên các nền văn hóa trong quá khứ, và cả nền văn minh của chúng ta ngày nay. Nếu bạn có đam mê hiểu về con người và xã hội ở một mức độ cao hơn thì nghiên cứu về khoa học nhân văn có thể là một lựa chọn phù hợp.

Từ góc nhìn kỹ thuật, nghiên cứu ngành khoa học nhân văn sẽ giúp bạn phát triển kinh nghiệm và khả năng về tư duy phản biện, kỹ năng viết và đọc. Với sự hiểu biết sâu sắc về con người cùng khả năng truyền đạt điều đó đến người khác một cách mạnh mẽ, bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn nghề nghiệp. Những công việc bạn có thể theo đuổi với bằng cử nhân's khoa học nhân văn bao gồm nhà văn chuyên nghiệp, người viết quảng cáo, đại lý du lịch, giáo viên, kinh doanh và cả tâm lý học.

Các môn học khi là một sinh viên Khoa học Nhân văn bao gồm:

  • Lịch sử
  • Khảo cổ học
  • Văn học
  • Triết học
  • Địa lý Loài người


Tìm Hiểu Các Trường

Chương trình đào tạo

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.