Du Học về Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Mỹ

Team of designers huddled around a table looking at some design work

Want to be matched with Creative Arts and Design programs?

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.
Course Overview

Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế đã có một lịch sá»­ được coi là hiển nhiên và không được tổ chức giảng dạy học tập nhÆ° nhiều chÆ°Æ¡ng trình khác. NhÆ°ng điều đó đã hoàn toàn thay đổi. Trong những năm gần đây, nghệ thuật đã được quan tâm và được chú ý vì những điều mà lÄ©nh vá»±c này mang lại cho xã hội — với khả năng sáng tạo vô tận, tÆ° duy mới lạ và những cá nhân có những kỹ năng độc đáo được đào tạo và mài dÅ©a.

Bằng cử nhân's về Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tạo nền tảng để bạn làm việc trong bất cứ lĩnh vực nào. Yếu tố hình ảnh là nền tảng cốt lõi của các chiến dịch xây dựng thương hiệu và đặc biệt cần thiết cho bất kỳ công ty nào muốn xây dựng một hình ảnh lâu dài. Các công việc dành cho sinh viên theo đuổi chuyên ngành Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế bao gồm giám đốc nghệ thuật, chuyên viên truyền thông đa phương tiện, nhà thiết kế, quản lý tổ chức triển lãm, nghệ sĩ, và các nghề liên quan khác.

  • Nguyên lý Thiết kế
  • Lịch sá»­ Nghệ thuật
  • Hội họa
  • Vẽ 3D
  • Thiết kế Đồ họa

Các môn bạn có thể học trong các chuyên ngành thuộc lĩnh vực này bao gồm:

Tìm Hiểu Các Trường

Các trường nổi bật

Subscribe to get the latest from Study in the USA

You can unsubscribe at any time.