Nhận bằng đại học của bạn ở Hoa Kỳ

Hình ảnh trang trí cho bậc học Đại học

Bạn muốn được kết hợp với các chương trình Đại học?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Bằng đại học là một cấp độ giáo dục thường sau khi hoàn thành trung học và trước khi học cao học. Nó thường đề cập đến một chương trình giáo dục sau trung học dẫn đến bằng cử nhân.

Bằng đại học phổ biến nhất ở Hoa Kỳ là bằng cử nhân, thường mất bốn năm để hoàn thành nếu theo học toàn thời gian. Tuy nhiên, có một số chương trình cho phép sinh viên lấy bằng cử nhân trong ba năm hoặc thậm chí hai năm, thông qua các chương trình cấp tốc hoặc bằng cách tham gia một khóa học cao hơn.

Ngoài bằng cử nhân, còn có bằng cao đẳng, là chương trình hai năm tập trung vào giáo dục phổ thông và các khóa học nhập môn. Bằng cao đẳng thường được cung cấp bởi các trường cao đẳng cộng đồng và có thể là một lựa chọn hợp lý hơn cho những sinh viên muốn hoàn thành các yêu cầu giáo dục phổ thông trước khi chuyển sang một trường đại học bốn năm để theo đuổi bằng cử nhân.

Tìm một ngôi trường phù hợp với bạn và theo đuổi bằng cử nhân hoặc bằng cao đẳng tại Hoa Kỳ!Tìm Hiểu Các Trường

East Los Angeles College

East Los Angeles College

$10,000 — $15,000 Học kỳ dài

Đại học (4 năm) Các Chương trình tiếng Anh Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2
Green River College

Green River College

$1,000—$5,000 Học kỳ ngắn

Các Chương trình tiếng Anh Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2 Ch˝ıng trình hè

Chương trình đào tạo

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.