รับปริญญาตรีของคุณในสหรัฐอเมริกา

ภาพประดับงานรับปริญญาระดับปริญญาตรี

ต้องการที่จะจับคู่กับโปรแกรมระดับปริญญาตรี?

แจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการอะไร เพื่อให้เราสามารถหาโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Call to action background image. Decorative.
ระดับปริญญาตรีเป็นระดับการศึกษาที่โดยปกติแล้วจะจบมัธยมศึกษาตอนปลายและก่อนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยทั่วไปหมายถึงโปรแกรมการศึกษาหลังมัธยมศึกษาที่นำไปสู่ปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรีที่พบมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาคือปริญญาตรี ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาเรียนสี่ปีหากเรียนเต็มเวลา อย่างไรก็ตาม มีบางโปรแกรมที่อนุญาตให้นักศึกษาได้รับปริญญาตรีภายในสามปีหรือสองปีผ่านโปรแกรมเร่งรัดหรือโดยการเรียนหลักสูตรที่สูงขึ้น

นอกจากปริญญาตรีแล้ว ยังมีหลักสูตรอนุปริญญาซึ่งเป็นหลักสูตรสองปีที่เน้นการศึกษาทั่วไปและหลักสูตรเบื้องต้น หลักสูตรอนุปริญญามักเปิดสอนโดยวิทยาลัยชุมชน และอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนให้จบตามข้อกำหนดด้านการศึกษาทั่วไปก่อนที่จะย้ายไปเรียนในมหาวิทยาลัยสี่ปีเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ค้นหาโรงเรียนที่เหมาะกับคุณและศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาในสหรัฐอเมริกา!ดูโรงเรียนเหล่านี้

Santa Monica College

Santa Monica College

$5,000—$10,000 ปีการศึกษา

2ปี/วิทยาลัยชุมชน - โปรแกรม 2+2 ปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี

หลักสูตรที่แนะนำ

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term
หลักสูตรอื่นๆ

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา