Du Học về Giáo dục và Đào tạo tại Mỹ

A study group collaborating on some work

Bạn muốn được khớp với các chương trình Giáo dục và Đào tạo?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Theo đuổi sự nghiệp giáo dục và đào tạo là một cách tuyệt vời để đầu tư cho thế hệ tương lai thông qua việc giảng dạy và phát triển các em. Giáo dục và đào tạo liên quan đến bất kỳ lĩnh vực nào vì mỗi môn học đều cần một người giáo viên hướng dẫn học sinh. Việc theo đuổi những chuyên ngành trong lĩnh vực này tại đại học đòi hỏi sự kiên nhẫn, tận tụy và quan tâm thực sự đến sự phát triển của học sinh.

Bằng cử nhân's về Giáo dục và Đào tạo là nền tảng cho các công việc như cố vấn, tư vấn và phổ biến nhất là trở thành một giáo viên. Sau khi học ngành này, bạn có thể giảng dạy học sinh ở tất cả các cấp, từ vỡ lòng đến sau đại học tùy thuộc vào chuyên môn của bạn. Phát triển sự hiểu biết sâu sắc về các lĩnh vực khác nhau và kết hợp điều đó với bằng giáo dục và đào tạo là hướng đi phổ biến cho các công việc này.

Các môn bạn có thể học trong các chuyên ngành thuộc lĩnh vực này bao gồm:

  • Tâm lý học và Phát triển
  • Xây dựng Giáo trình
  • Đạo đức
  • Đại cương về Giáo dục


Tìm Hiểu Các Trường

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term

Chương trình đào tạo

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.