การเรียนด้านการศึกษาและการฝึกอบรมในสหรัฐอเมริกา

A study group collaborating on some work

ต้องการที่จะจับคู่กับโปรแกรมการศึกษาและการฝึกอบรม?

แจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการอะไร เพื่อให้เราสามารถหาโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Call to action background image. Decorative.
การประกอบอาชีพด้านการศึกษาและการฝึกอบรมเป็นวิธีการลงทุนกับคนรุ่นใหม่ที่ยอดเยี่ยมด้วยการสอนและพัฒนา การศึกษาและการฝึกอบรมสามารถเชื่อมโยงกับสาขาต่าง ๆ ได้เนื่องจากแต่ละสาขาวิชาต้องการมีการสอนนักเรียนโดยคุณครู การศึกษาระดับสูงในสาขาวิชาเหล่านี้ต้องใช้ความอดทน ทัศนคติที่มีใจบริการ และการดูแลเอาใจใส่อย่างแท้จริงต่อการเติบโตของนักเรียนของตัวเอง

ปริญญาตรีด้านการศึกษาและการฝึกอบรมจะช่วยให้คุณทำงานในสาขาต่าง ๆ เช่น การให้คำปรึกษา เป็นที่ปรึกษา และอาชีพโดยทั่วไปก็คือ คุณครู หลังจากจบหลักสูตรด้านการศึกษาและการฝึกอบรมแล้ว คุณสามารถทำการสอนนักเรียนได้ตั้งแต่ประถมศึกษา จนถึงระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของคุณ การพัฒนาความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับสาขาวิชาอื่น ๆ และการรวมความรู้สาขาวิชานั้น ๆ เข้ากับสาขาวิชาการศึกษาและการฝึกอบรมนั้นถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไป

วิชาที่คุณสามารถเลือกศึกษาในสาขาวิชาเหล่านี้ได้แก่:

  • จิตวิทยาและการพัฒนา
  • การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  • จริยธรรม
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา


ดูโรงเรียนเหล่านี้

หลักสูตรที่แนะนำ

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term
หลักสูตรอื่นๆ

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา