Nghiên cứu trợ lý y tế ở Hoa Kỳ

Hình ảnh trang trí cho ngành hỗ trợ y tế nghiên cứu

Bạn muốn được kết hợp với các chương trình Trợ lý Y tế?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Tổng quan về nhiên

Là một sinh viên quốc tế, học tập để lấy một tấm bằng hoặc chứng chỉ tại Mỹ, bạn có nhiều sự lựa chọn trong số các trường đại học và cao đẳng hàng đầu tại Mỹ và đặc biệt nổi tiếng với các chương trình Medical Assistant

Study in the USA kết nối các sinh viên quốc tế với các trường và chương trình giáo dục Mỹ. Bắt đầu hành trình du học Mỹ của bạn ngay hôm nay.Tìm Hiểu Các Trường

Berkeley College

Berkeley College

$20,000—$25,000 Năm

Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Đại học (4 năm) Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2
Golden West College

Golden West College

$10,000 — $15,000 Năm

Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Các Chương trình tiếng Anh Đại học (4 năm)

Golden West College

Golden West College

$10,000 — $15,000 Năm

Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Các Chương trình tiếng Anh Đại học (4 năm)
Tacoma Community College

Tacoma Community College

$5,000—$10,000 Năm

Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Trường Nội trú/ Trường cấp II Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2
Edmonds College Office of International Programs

Edmonds College

$1,000—$5,000 Học kỳ ngắn

Đại học (4 năm) Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Trường Nội trú/ Trường cấp II

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.