Học Arts/Music Camps & Programs tại Mỹ

Hình ảnh trang trí cho lĩnh vực nghiên cứu Nghệ thuật / Trại âm nhạc & Chương trình

Bạn muốn được kết hợp với các chương trình Nghệ thuật / Trại âm nhạc & Chương trình?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Là một sinh viên quốc tế, học tập để lấy một tấm bằng hoặc chứng chỉ tại Mỹ, bạn có nhiều sự lựa chọn trong số các trường đại học và cao đẳng hàng đầu tại Mỹ và đặc biệt nổi tiếng với các chương trình Arts/Music Camps & Programs

Study in the USA kết nối các sinh viên quốc tế với các trường và chương trình giáo dục Mỹ. Bắt đầu hành trình du học Mỹ của bạn ngay hôm nay.Tìm Hiểu Các Trường

Saint Bernard School

Saint Bernard School

$25,000—$30,000 Năm

Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Ch˝ıng trình hè Trường Nội trú/ Trường cấp II
College of Southern Nevada

College of Southern Nevada

$5,000—$10,000 Năm

Chương trình Đại học Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2

Chương trình đào tạo

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.