Học nghệ thuật tự do ở Hoa Kỳ

Hình ảnh trang trí cho ngành học Nghệ thuật Tự do

Bạn muốn được kết hợp với các chương trình Nghệ thuật Tự do?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Tổng quan về nhiên

Là một sinh viên quốc tế, học tập để lấy một tấm bằng hoặc chứng chỉ tại Mỹ, bạn có nhiều sự lựa chọn trong số các trường đại học và cao đẳng hàng đầu tại Mỹ và đặc biệt nổi tiếng với các chương trình Liberal Arts

Study in the USA kết nối các sinh viên quốc tế với các trường và chương trình giáo dục Mỹ. Bắt đầu hành trình du học Mỹ của bạn ngay hôm nay.Tìm Hiểu Các Trường

Green River College

Green River College

$1,000—$5,000 Học kỳ ngắn

Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2 Ch˝ıng trình hè Đại học (4 năm)
Saddleback College

Saddleback College

$20,000—$25,000 Năm

Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Các Chương trình tiếng Anh Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2

DePaul University English Language Academy

DePaul University

$1,000—$5,000 Học kỳ ngắn

Các Chương trình tiếng Anh Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Ch˝ıng trình hè
Clark College

Clark College

$15,000—$20,000 Năm

Đại học (4 năm) Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2 Các Chương trình tiếng Anh

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.