Du Học về Luật tại Mỹ

Smiling student sitting alone working on a laptop in a lecture theater

Bạn muốn được kết hợp với các chương trình Luật?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Nghề Luật nghiên cứu các quy tắc, quy định và quy chế của các cơ quan quản lý nhằm đảm bảo công lý cho tất cả mọi người. Sinh viên Luật có ý thức mạnh mẽ về công lý và coi điều này như lẽ sống để họ để thực thi pháp luật công bằng và khách quan đến người dân và khách hàng. Theo đuổi ngành luật sẽ đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo về lĩnh vực mà bạn đang thực hành luật cùng khả năng truyền đạt thông tin một cách hiệu quả.

Thế giới sẽ thiếu đi trật tự và ổn định nếu không có nỗ lực từ các cá nhân sẵn sàng theo đuổi ngành Luật. Việc có luật pháp và mọi người tôn trọng, chấp hành pháp luật là nền tảng đưa thế giới đến ngày hôm nay. Nghiên cứu về Luật tại đại học và cao học là nền tảng để bạn theo đuổi sự nghiệp thẩm phán, nhân viên thực thi pháp luật, luật sư, người biện hộ, nhà phân tích và nhiều công việc liên quan khác.

Các môn bạn có thể học trong một chuyên ngành Luật bao gồm:

  • Luật Hình sự
  • Luật Hiến pháp
  • Tố tụng Dân sự
  • Lịch sử


Tìm Hiểu Các Trường

Chương trình đào tạo

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.