การเรียนกฎหมายในสหรัฐอเมริกา

Smiling student sitting alone working on a laptop in a lecture theater

ต้องการที่จะจับคู่กับโปรแกรมกฎหมาย?

แจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการอะไร เพื่อให้เราสามารถหาโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Call to action background image. Decorative.
อาชีพด้านกฎหมายเป็นอาชีพที่ต้องศึกษากฎ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองเพื่อให้เกิดความยุติธรรมสำหรับทุกคน นักศึกษากฎหมายเป็นคนที่มีความรักในความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่ง และอุทิศตนเพื่อส่งมอบความยุติธรรมและความเป็นกลางแก่ผู้คน การเรียนกฎหมายนั้นคุณจะต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ ที่คุณกำลังศึกษาอยู่ และคุณจะต้องมีความสามารถในการสื่อสารข้อมูลนั้นออกมาให้ได้อย่างมีประสิทธิผล

โลกจะกลายเป็นดินแดนรกร้างที่มีแต่จลาจลหากไร้ซึ่งคนที่ต้องการปฏิบัติตามกฎหมาย การมีกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามและการมีผู้คนที่คอยสนับสนุนการปฏิบัติตามเหล่านั้นทำให้เรามาถึงจุดที่เราอยู่ในทุกวันนี้ได้ การศึกษากฎหมายในระดับปริญญาตรีและในระดับบัณฑิตศึกษาจะเป็นใบเบิกทางให้คุณมีอาชีพต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ตั้งแต่ผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ทนายความ อัยการ นักวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

วิชาที่คุณสามารถเลือกศึกษาในสาขาเอกกฎหมายได้แก่:

  • กฎหมายอาญา
  • กฎหมายรัฐธรรมนูญ
  • กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  • ประวัติศาสตร์


ดูโรงเรียนเหล่านี้

หลักสูตรที่แนะนำ

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term
หลักสูตรอื่นๆ

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา