Du Học về Kinh doanh và Quản trị học tại Mỹ

Student raising her hand in a business class

Bạn muốn được phù hợp với các chương trình Kinh doanh và Quản lý?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Chuyên ngành Kinh doanh và Quản trị học cần thiết cho mọi lĩnh vực và đóng vai trò là tiên quyết cho việc ra quyết định trong tất cả các doanh nghiệp. Trở thành một nhà lãnh đạo đồng nghĩa với việc bạn phải đối mặt trực tiếp với những thách thức, tìm ra những cách sáng tạo để giải quyết vấn đề và trở thành trụ cột mà các thành viên trong nhóm của bạn có thể tin tưởng.

Là một sinh viên Kinh doanh và Quản trị học, bạn sẽ học các lý thuyết về quản trị, cơ cấu tổ chức, tiếp thị, kỹ năng giao tiếp và nhiều vấn đề khác. Nhiều trường đại học tạo ra nhiều cơ hội để mở rộng trải nghiệm thực tế cho sinh viên trên giảng đường. Các chương trình giảng dạy về Kinh doanh ở Mỹ là cơ sở để bạn làm việc trong lĩnh vực tiếp thị, tài chính, quản trị, bán hàng, dịch vụ khách hàng, nhân sự, và nhiều ngành khác.

Các môn học trong chương trình cử nhân's bao gồm:

  • Kinh doanh Quốc tế
  • Quản trị và Tổ chức
  • Kế toán
  • Tiếp thị
  • Tài chính
  • Nguồn Nhân lực
  • Đạo đức Kinh doanh


Tìm Hiểu Các Trường

Chương trình đào tạo

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.