การเรียนการจัดการและการบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา

Student raising her hand in a business class

ต้องการที่จะจับคู่กับโปรแกรมธุรกิจและการจัดการ?

แจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการอะไร เพื่อให้เราสามารถหาโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Call to action background image. Decorative.
สาขาวิชาเอกการจัดการและการบริหารธุรกิจมีความจำเป็นสำหรับในแทบจะทุกสาขาอาชีพ และยังเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจหลักสำหรับบริษัทต่าง ๆ ในทุกอุตสาหกรรมอีกด้วย การเป็นผู้นำหมายถึงการเผชิญหน้ากับความท้าทายโดยตรง การค้นหาวิธีที่สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา และเป็นเสาหลักที่สมาชิกในทีมของคุณสามารถพึ่งพาได้

ในฐานะนักเรียนหลักสูตรการจัดการและการบริหารธุรกิจ คุณจะได้เรียนรู้ทฤษฎีการจัดการ โครงสร้างองค์กร การตลาด ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล และอื่น ๆ อีกมากมาย มหาวิทยาลัยหลายแห่งยังเปิดโอกาสให้คุณจำลองประสบการณ์จริงภายในห้องเรียนได้อีกด้วย หลักสูตรการบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกาจะทำให้คุณพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในด้านการตลาด การเงิน การบริหาร การขาย การบริการลูกค้า ทรัพยากรบุคคล และอื่น ๆ อีกมากมาย

วิชาที่คุณสามารถเลือกศึกษาในระดับปริญญาตรีได้แก่:

  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการและการบริหารองค์กร
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • การเงิน
  • ทรัพยากรมนุษย์
  • จริยธรรมทางธุรกิจ


ดูโรงเรียนเหล่านี้

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term

หลักสูตรที่แนะนำ

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term
หลักสูตรอื่นๆ

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา